פוסטים

56051712

תמוז – ז'כרו ת'ורת מ'שה

  נכנסנו לתקופה האחרונה של השנה – תקופת תמוז, הכוללת את החודשים האחרונים: תמוז, אב, אלול. ד' תקופות השנה הם כנגד ד' הדגלים, כמבואר בדברי האריז"ל, ותקופה זו-תקופת תמוז הוא כנגד דגל מחנה ראובן. ראובן מבטא את כח התיקון והתשובה, כ…