פוסטים

1155555

ותן חלקינו בתורתיך

בסיומה של תפילת שמו"ע שלשה פעמים בכל יום, מתפללים אנו "ותן חלקינו בתורתיך". הבה נבין עומק הבקשה, לראות כיצד תפילה זו, היא התפילה הכי נצרכת לנו, וכשתתקבל לרצון למעלה, נזכה למה שאנו כוספים כל כך, דהיינו לעבוד תמיד את השי"ת בכל מצב, ולילך מדרגה לדר…
KissingTheTorah

הכנה לשבועות

בחג הפסח התגלה אלינו אבינו מלכנו, וקראנו 'בני בכורי ישראל', ושידד את כל מערכות הטבע בשבילנו, ובזאת התוודע לנו שיש לנו אבא האוהב אותנו ורוצה בנו מאד, ועתה בחג השבועות יורד אלינו אבינו אוהבינו, ונותן לנו את תורתו, אשר בה מתגלה מה רצונו מאיתנו בשליחותנ…