פוסטים

אמירת תהילים –– "אשרי שיאחז בזה"

אמירת תהילים –– "אשרי שיאחז בזה" האם לא לאכול דבר מן החי נקרא צום? התשובה היא, כן; אם אדם מונע עצמו מלאכול מאכל מסוים, זה נקרא תענית, כי הוא מראה שיש לו רצון להתקרב לה', רצון לחזור בתשובה. יש כאן אתערותא דלתתא, בשמים רואים בכך שיש לאדם רצון…