פוסטים

אגרת לשמחת תורה

אחי היקר! הנה אנו עומדים ומתקרבים ליום הגדול והשמח הנקרא 'שמחת תורה', היום בו עם ישראל בכל דרגותיו מתאחד עם התורה, שמחים רוקדים ומפזזים. אבל אם נדבר בגילוי לב אמיתי, הרי בשמחת תורה תוך כדי הריקודים מתגנבת לה המחשבה כמה וכמה פעמים, מה לי ולשמחה זו?! ניח…