פוסטים

לאהוב את עצמו עם השם ית'

בתורה הנוראה - תורה לג - מאיר רבינו הק' את עיננו באור האהבה הבוערת שבינינו ובין השי"ת נפתחת בהגדרה "הכלל הוא", וכבר רמזו בזה כי בתורה קדושה זו מתבאר הכלל הכולל את כל דרכי העבודה ותרופת הנפש של כל הליקוטי מוהר"ן. אמנם יש להבין מה שפותח רבינו כ…

למי חסר שלום?

  הנה התנא הק' רבי שמעון בן חלפתא (עוקצין ג) ברצותו להשמיענו גודל מעלת השלום לא נח ולא שקט עד שנקט במטבע לשון שלא נמצא כמוהו בכל דברי חז"ל הק': "לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום", נמצא איפה שהורה לנו בזה, שישנה בעולם מציאה …