פוסטים

SIH

שיחות הר"ן

[gm album=5][s3bubbleAudio bucket="mesudar" folder="shiurim/sichot haran" height="" autoplay="false" playlist="show" desc download="true" preload="auto"/]
chrur vnsnv - vrc

בירור המדמה (שיחות הר"ן ו')

"גם נדמו כל התאוות של העולם, כמו עמודי אור הנכנסין בבית מן אור החמה, כנראה בחוש שהם נדמין לעמודים מחמת הזריחה של החמה, וכאילו רוצים לתפוס אותן העמודי אור, שתופסים וחוטפים ואין בתוך היד כלום, כך הם כל התאוות של עולם הזה". [שיחות הר"ן סי' ו'] ר…
purho

לדעת את שלום אסתר

אסתר, מי שגדלה עשרות שנים בבית מרדכי, בית מלא קדושה ויראת ה', והנה "ותלקח אסתר אל בית המלך", נלקחת היא לביתו של אחשוורוש, נאלצת להנשא לנכרי אשר אין לו בעולמו מלבד משתאות והבלי עולם, ובידיעה ברורה שכך תיאלץ לחיות את שארית חייה. אך אסתר לא מאבדת …
S1060029-1030x579