פוסטים

אוצר מתנת חינם

ואתחנן - פרש"י לשון מתנת חינם. מי איננו מעוניין לקבל מתנה, בפרט כזו הנצרכת לו מאד. להשי"ת יש הלא אוצר מתנת חינם, כולנו משתוקקים ומתפללים שיחננו אותו מאוצר מופלא זה. אולם אוצר זה נעלם מאיתנו, איך נוכל לזכות לקבל ממנו. את הדרך להשגת אוצר נפ…