פוסטים

מהותה של ספירה

"וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום" א. לא תמצא יום שאין בו טוב איתא בזוה"ק (נשא קכ"ג) "תא חזי, לשית יומי בראשית, לכל חד אית ליה פרצופא דההוא דרגא דאנהיג ליה, …

זריזות והמתנה

אחי היקר! בענין ששאלת איך ומדוע מותר לאכול חמץ לאחר הפסח, כי אם החמץ רומז על היצר הרע, מה קורה לאחר הפסח שמותר לאכול. והנה שאלה זו נוגעת בשאלה אחרת שהיא מאוד נוגעת לכל יהודי החפץ להתקרב להשי"ת, עד כמה צריך כל אחד להזדרז בעבודת ה'? כי מצד אחד…

התעוררות רצונות וכיסופים בספירת העומר

  שאלה:   למה מרבים כל כך, לצעוק להתחנן ולבקש, דווקא במצוות ספירת העומר, שהשי"ת יטהר אותנו בזכות מצוה זו? תשובה: האמת היא שכל מצוה מטהרת ומקדשת, אבל מיוחד הוא מצות ספירת העומר שכל מהותה היא התעוררות של כיסופים להתקרב ל…

להאמין בנחת רוח החדש שעולה בכל יום למעלה

אחי היקר! דע לך שאחד מההסתרות הגדולות ביותר על השי"ת, היא ההרגשה כאילו הבריאה היתה לפני הרבה שנים, והיא ממשיכה להתנהג כסדר יום אחרי יום אלפי שנים. נדמה כאילו הבריאה לא משתנה, ורק האנשים והדורות הם אלו אשר משתנים ומתחלפים בכל כמה שנים, אבל הבר…