פוסטים

הכנה לסוכות - ארבעת המינים

ליקוטי מוהר"ן תורה ס"ו: "כי אי אפשר לעשות שום דבר כי אם על ידי החשק, ועיקר גודל החשק נעשה על ידי המניעה שמזמינין לו. כי כשאיש ישראלי צריך לעשות דבר הצריך ליהדותו, בפרט כשצריך לו לעשות דבר גדול הצריך ליהדותו, שכל יהדותו תלוי בזה, כגון לנסוע ל…

אגרת לסוכה

אחי היקר! ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, ימי חג הסוכות הקדושים, בהם נזכה לארח בסוכתנו אורחים רמים ונשגבים אלו השבעה רועים, ועל כך רציתי לכתוב לך. כי הנה בענין האושפיזין, בוודאי שמעת הרבה ממעשיות של צדיקים איך היו זוכים לראות אותם ו…

לשמוע השגות מתוך הסכך

יתכן שיהיה זה במקום האחרון שהיינו מוכנים להאזין לו. בסוכות זו ההזדמנות.