פוסטים

נחמו - איך אפשר בכלל?

מה שנשמע השבוע בהפטרה, יהיה הדבר הכי פחות צפוי על רקע  התקופה. "נחמו נחמו עמי" ידרוש מאיתנו הנביא. ואנו נעמוד לכאורה נבוכים, מה רוצה מאיתנו איש האלוקים, 'נחמו' – דורש הוא, וכי איך? רק כעת - בתשעה באב, ישבנו לארץ לילה ויום, ביכינו את כל מה שהיה ו…

אוצר מתנת חינם

ואתחנן - פרש"י לשון מתנת חינם. מי איננו מעוניין לקבל מתנה, בפרט כזו הנצרכת לו מאד. להשי"ת יש הלא אוצר מתנת חינם, כולנו משתוקקים ומתפללים שיחננו אותו מאוצר מופלא זה. אולם אוצר זה נעלם מאיתנו, איך נוכל לזכות לקבל ממנו. את הדרך להשגת אוצר נפ…

תקוות הנחמה

אגוזים הנקראים לוזים, הם רומזים לבחינת לאה שהיא בעורף, שהיא נוקבא ראשונה, ואחר כך נכנסין לבית המקדש, שהוא בחינת יעקב קראו בית אל. וזהו שפירש רש"י שדרך לוז נכנסין לבית אל... וזהו שלשה שבועות שהם עשרים ואחד יום שבין המצרים, וכנגדו באילן לוז..…