פוסטים

ליקוטי מוהר"ן תורה ז'

[s3bubbleAudio bucket="mesudar" folder="shiurim/likutey moharan/hebrewturnoverin/7" height="" autoplay="false" playlist="show" desc download="true" preload="auto"/]

ליקוטי מוהר"ן תורה י"ב

[s3bubbleAudio bucket="mesudar" folder="shiurim/likutey moharan/idish/12" height="" autoplay="false" playlist="show" desc download="true" preload="auto"/]

ליקוטי מוהר"ן על ראש השנה

[s3bubbleAudio bucket="mesudar" folder="nora/ראש השנה" height="" autoplay="false" playlist="show" desc download="true" preload="auto"/]

לעבוד את השם ית' מתוך החיים הגשמיים

ּכִי מִתְחִלָה הַיֵצֶר הָרָע מִתְלַבֵ ש עַצְמֹו בְמִצְוֹות, ומַטְעֶה אֶת ישועת האמונה הָאָדָם כְאִלּו מְסִיתֹו לַעֲשֹות מִצְוָה.. אַף עַל פִי כֵן מַלְאָך מַזִיק הּוא. ומָחִינָן לֵיּה בְאַלְוָתָא דְחָקִיק עָלֵ האֶהְיֶה וְכּו' הַיְנּו ׁשֶעִקַר הַכְ…

התענוג שבתפלה

כאשר ניגשים ללמוד תורה נ"ה בליקוטי מוהר"ן משתוקקים להיכנס לשערי נעימות התפלה, לחוש את מתיקות התענוג המאיר בעבודת התפלה המקשרת אותנו עם אבינו שבשמים. התורה בעיקרה מיוסדת לגלות את עיקרי עבודת התפלה הכוללת את תיקוני טהרת הנפש אולם עלינו לחפש ול…