פוסטים

548

ליקוטי מוהר"ן תורה ז'

[s3bubbleAudio bucket="mesudar" folder="shiurim/likutey moharan/hebrewturnoverin/7" height="" autoplay="false" playlist="show" desc download="true" preload="auto"/]
548

ליקוטי מוהר"ן תורה י"ב

[s3bubbleAudio bucket="mesudar" folder="shiurim/likutey moharan/idish/12" height="" autoplay="false" playlist="show" desc download="true" preload="auto"/]
LKM

ליקוטי מוהר"ן על ראש השנה

[s3bubbleAudio bucket="mesudar" folder="nora/ראש השנה" height="" autoplay="false" playlist="show" desc download="true" preload="auto"/]
300

לעבוד את השם ית' מתוך החיים הגשמיים

ּכִי מִתְחִלָה הַיֵצֶר הָרָע מִתְלַבֵ ש עַצְמֹו בְמִצְוֹות, ומַטְעֶה אֶת ישועת האמונה הָאָדָם כְאִלּו מְסִיתֹו לַעֲשֹות מִצְוָה.. אַף עַל פִי כֵן מַלְאָך מַזִיק הּוא. ומָחִינָן לֵיּה בְאַלְוָתָא דְחָקִיק עָלֵ האֶהְיֶה וְכּו' הַיְנּו ׁשֶעִקַר הַכְ…
1579

התענוג שבתפלה

כאשר ניגשים ללמוד תורה נ"ה בליקוטי מוהר"ן משתוקקים להיכנס לשערי נעימות התפלה, לחוש את מתיקות התענוג המאיר בעבודת התפלה המקשרת אותנו עם אבינו שבשמים. התורה בעיקרה מיוסדת לגלות את עיקרי עבודת התפלה הכוללת את תיקוני טהרת הנפש אולם עלינו לחפש ול…