פוסטים

שיחת הכנה ליום הכיפורים

'עלינו לשבח לאדון הכל לתת גדולה ליוצר בראשית' במילים הללו אנו  מתחילים שנה חדשה, בשעה שאנו ניגשים באימה להמליך את השי"ת, מלך חי וקיים, בפסוקי מלכויות זכרונות ושופרות, ומבקשים שיעלה זכרוננו לרצון להיחתם בספר חיים טובים, ובמילים אלו אנו חותמים את התפילה …

ביום הכיפורים מרבים להתוודות, והוא חלק ממצות היום, וכי לא די להתוודות פעם אחת?

  מורינו ר' נתן ז"ל התבטא פעם ואמר, שנדמה בעולם כאילו נגמר יום הכיפורים הכל נמחל, וזהו. אדרבא דייקא עתה לאחר יום הכיפורים שזכינו להיות נקיים, יכולים אנו להתחיל לעבוד את ה' בהתחדשות. כמו כן לענין עצם מצוות הוידוי, דייקא לאחר שהתוודינו פעם …

אגרת הכנה ליום הכיפורים

אגרת הכנה ליום הכיפורים אחי היקר! הנה השי"ת עשה עמנו חסד גדול כזה שנתן לנו את היום הנורא "יום הכיפורים", היום בו נצא טהורים כמלאכים. איך אפשר להעלות אל דל שפתינו את ההודאה העצומה שיש לנו לתת להשי"ת על המתנה הנפלאה הזו. אך כידוע שהב…

לדעת מה אנחנו רוצים

אין בעיה להגיע לשום מקום, נשמה יהודית מסוגלת להמריא לכל הגבהים. אולם קודם כל יש לברר: לאן אתה שואף ר' יהודי? אם הינך מסופק, התקינו עבורך יום כיפורים. אם מבקשים להגיע למקום כלשהו, השאלה הבסיסית ביותר היא, מה אני רוצה. האם יעלה על הדעת להתק…