פוסטים

השפע קיים – רק תכין כלים

 מהו ייחודיותו של יוסף הצדיק. מה מרגש כל כך בנר קטן של חנוכה. פתרון אחד לשתי הפליאות. השפע בעצמו איננו בהכרח ברכה. גם חכמה וידע אינם בוודאי הצלחה. לפני הכל יש צורך בכלי מתאים, צינור להמשכת האור. התקשרות לצדיק ונר חנוכה – ששניהם אחד - הן הצינור באמצ…

הנרות יחזירו לנו אבידות

חנוכה הוא לא רק נס. בעיקר הוא מחנך איך לפקוח עיניים ואולי בפעם הראשונה להתחיל להודות באמת. גנבו לך? עשקו אותך? הצדיקים מלמדים שאת כל האבידות היקרות ניתן להשיב באמצעות זיכרונות. להתעקש לזכור את הטוב ולשכוח את הרע. תזכרו את זה! היה לו …