פוסטים

הסוד של ההתחדשות

מובא בשיחות הר"ן (שיחה ד') שמיום שחרב בית המקדש נפלה העשירות בעמקי הקליפות בבחינת "וַתֵּרֶד פְּלָאִים" (איכה א,ט), פלאים אותיות אלפים, וקשה מאד מאד לאיש כשר שתהיה לו האלפים של העשירות. ומאידך מבואר בגמרא (עירובין נא: ) שהעניות מעבירה את האדם על ד…

רוצה לחיות? תתחדש!

אנשים חיים את חייהם באופנים שונים. לעיתים חיוניים לפעמים פחות. האם מוכרחים להתעקש להתחדש? האם אי אפשר סתם כך, לחיות וזהו?! איך נראים חיים? לכאורה, וכי אפשר לראות 'חיים'? אך החיים דווקא נראים לעין, נראים היטב למתבונן. הבט נא באדם ותראה בעיניך חיים או מוות. אם ר…