פוסטים

ההתבודדות מציל מכל הענשים

ההתבודדות מציל מכל הענשים מן היסודות הגדולים אשר רבינו הקדוש מלמדינו הוא, לחשוב על התכלית, לזכור היטב כבר עכשיו ממה שיהיה בעלמא דאתי, לידע שהעולם אינו הפקר ועל הכל אנחנו עתידים ליתן דין וחשבון מדוקדק ללא שום ויתור כלל, על כל מצוה ותנועה טובה…