פוסטים

ימי בין הזמנים. אני קובע עיתים לתורה, משתדל לשמור על זמני תפילה, אך בכל זאת אני יוצא קצת לטייל (כמובן מקומות כשרים), ישנם גם הרבה עיתות פנאי בהם אני משועמם בחוסר מעש, כך שאני מרגיש מתנתק מהשי"ת בבין הזמנים.

לא נדון במסגרת זו על עצם עניין 'בין הזמנים'. יש דורשים לשבח ויש דורשים לגנאי. והאמת שתלוי כל אחד לפי עניינו. יש מי שלא טוב בשבילו. ויש מי שנחוץ לו מאוד איזה פסק זמן, בכדי להתחדש בעבודת ה', ללמוד נושאים אותם לא יכל ללמוד בסדרי הישיבה, וכן להו…