פוסטים

Image

לאחוז תמיד במידת התשובה

א-ל-ו-ל. זמן זה העביר צמרמורת בלב יהודים במשך אלפי שנים, ובצדק. בעוד כשבועיים אנו עומדים לפני משפט בפני מלך אל רם ונישא בוחן ליבות וכליות, משפט בו יקבע כל עתידנו בעולם, מי יחיה ומי להיפך, מי יעשיר ומי להיפך וכן הלאה בכל פרט, כל החיים של השנה הקר…
2583

לקחת כבוד מה'

  אכן מציאות האדם הוא כבודו, ולא שייך להתנתק מהם. אבל בכל זאת אפשר לנתב את הצורך לכבוד למקום אחר. כלומר במקום שנחפש הערכה מהסביבה, או הערכה מעצמנו, נתחיל לחפש לקחת כבוד מה' בעצמו. להפסיק לחפש תשומת לב מבני אדם, להתרכז לחשוב מהנחת רוח שנ…
1688745

מהו שלימות?

אדם מת נמצא מוטל בקרן רחוב, עברו לידו כמה "חכמים" ניסו להעירו, להזיזו אך ללא הועיל, עמדו וחקרו מדוע אדם זה אינו יכול לזוז, הביטו בו מכל כיוון קמטו מצח ובדקו בעיון עד שאחד מהם קרא בהתפעלות, שימו לב, אדם זה אינו רואה, וכדי להוכיח זאת הוא מעביר משהו מע…
4555555

הדיבור הוא כפטיש יפוצץ סלע

  רביז"ל סיפר משל למלך אחד ששלח את בנו למרחקים ללמוד חכמות, לימים שב הבן, מלומד בכל החכמות. רצה המלך לבדוק חכמת הבן, צוה עליו שיקח אבן ריחיים גדולה, וישא אותה לעליית הבית. כמובן שעל אף חכמתו הרבה, לא היה באפשרותו להרים משקל גדול זה, הצט…
22224

אני לומד ב"ה ספרי מוסר, מתעורר לחשיבות עבודת התשובה, אבל אני לא מרגיש עדיין את ההתקרבות לה', האם עבודת התשובה מתבטאת בלימוד ספרים בלב, שמיעת שיחות מוסר, התבוננות ביום הדין וכדומה?

תשובה למעשה הוא על ידי דיבור עם ה'   לימוד ספרים הם רק כלי הכנה בכדי שנוכל לעורר את הלב לתשובה. אך בוודאי שצריך ליישם את התשובה 'למעשה'. לא רק לרחף במחשבות של: 'היום אלול', 'צריך לעשות תשובה ולשפר את המעשים...' כי אם המושג תשובה פירושו …
444872

עיקר התשובה הוא להמליך את ה'

משמעות התשובה אינו לשוב ולהתחרט על עוון זה או אחר. תשובה פירושו, לשוב לאותו מקום אשר משם באנו. כלומר שנשוב להכיר במלך. לא רק לדעת שהוא קיים, אלא שנעורר את הלב להכיר בכבוד ה'. להתחיל לעבוד על הכרת הלב, שנכיר שיש מלך, ועלנו לבטל את הרצון שלנו לרצונ…
555555

עשו רוצה לגנוב את חודש אלול שלא יתגלה בה הרחמים

מובא בזוה"ק שיעקב ועשו חלקו ביניהם את שנים עשר חדשי השנה. יעקב לקח את חודשי תשרי חשוון כסלו, עשָו לקח את חודשי טבת שבט אדר, יעקב לקח את ניסן אייר סיון, ועשו לקח את תמוז אב אלול. לאחר זאת זעק עשו 'ויעקבני זה פעמיים', כי יעקב החכים והערים על עשו, ולק…