פוסטים

ביום הכיפורים מרבים להתוודות, והוא חלק ממצות היום, וכי לא די להתוודות פעם אחת?

  מורינו ר' נתן ז"ל התבטא פעם ואמר, שנדמה בעולם כאילו נגמר יום הכיפורים הכל נמחל, וזהו. אדרבא דייקא עתה לאחר יום הכיפורים שזכינו להיות נקיים, יכולים אנו להתחיל לעבוד את ה' בהתחדשות. כמו כן לענין עצם מצוות הוידוי, דייקא לאחר שהתוודינו פעם …

איך זוכים לשלום בית?

להעלות הכבוד לשורש היראה...עיקר הדבר לכבד יראי ה'...ושלום בית הוא אור (ליקו"מ סי' י"ד) איך זוכים לשלום בית? איך ליהנות מ"כבוד" כמו שצריך? איך לחיות בלי תסכולים? איך להרגיש את התענוג של יראת שמים? למה נוסעים לראש השנה לאומן? בימי אלול …

מותר ליסוע לאומן?

מותר ליסוע לאומן? המשפט מוכר מאד, אין מי שלא שמע עליו. מה הוא אומר? תלוי כמובן למי. יש שמשפט זה מתקבל אצלם בהתלהבות, בשמחה, בהשתוקקות ובגעגועים. ויש מי שהוא מעורר אצלו תמיהה, הסתייגות, ואפי' זלזול. ובכן, מה זה באמת? מה הרעש הזה, התעמולה הזאת, מה מקורו,…