שיחות הר"ן

[gm album=5][s3bubbleAudio bucket="mesudar" folder="shiurim/sichot haran" height="" autoplay="false" playlist="show" desc download="true" preload="auto"/]

ליקוטי מוהר"ן על ראש השנה

[s3bubbleAudio bucket="mesudar" folder="nora/ראש השנה" height="" autoplay="false" playlist="show" desc download="true" preload="auto"/]

שיעורים בליקוטי הלכות על סדר הדף

[s3bubbleAudio bucket="mesudar" folder="nora/השכמת הבוקר" height="" autoplay="false" playlist="show" desc download="true" preload="auto"/]