מידה מופלאה ושמה עקשנות

הילד חוזר מבית רבו כאשר בידו פתק מעוטר. הוא נבחר להיות 'מצויין השבוע'... ההורים מתמוגגים מנחת, תולים את הפתק שעליו מתנוסס שם בנם. הם מתפארים בהישג. האח הקטן יותר מגיע כדרכו עם פתק חיוור, בו נאמר כי הוא מנסה להתאמץ... אך למרבה הצער, הציון בשולי ה…

דמיונות...

דמיונות... בחסות החשיכה מפתח האדם חלומות כוזבים ושקריים, נדמה לו שהוא חלש וחסר כוח; וכאילו כנגדו עומדים כוחות רע שלעולם לא יוכל להם. הפחד שנוצר בעקבות הדמיון הכוזב הזה נוטל ממנו אפילו את הכוח לצעוק לה' ולהתפלל, הוא נותר חסר-אונים ומביט בייאוש על…

תחילה של רפואה

'משוגע העיירה' קראו לו. מְהַלך היה עקב בצד אגודל, ומפעם לפעם מחליק את חליפתו המרופטת ומיישר את עניבתו המוכתמת בתנועה של חשיבות יתירה... בינו לבין עצמו היה מקיים 'פגישות דחופות' בהן סיכם עם 'עמיתיו' על עסקאות חובקות עולם. לא לפי כבודו היה להתייחס לבני…

חצות לילה אקום

בשיחות הר"ן (סי' ש"א) מביא מוהרנ"ת בזה"ל: "שמעתי בשמו שאמר שעיקר עבודת איש הישראלי הוא בחורף לקום בחצות הלילה, ובקיץ וכו', יזהר לעמוד בבוקר השכם כעלות השחר עכת"ד. והנה אם אמנם גבהו מחשבות קדשו של רביז"ל ממחשבותינו כגבוה שמים מארץ, אולם אעפ"…

להבין רמזים מהשמיים

הוא כל כך רוצה 'להצליח' בחיים, כבר בצעירותו תיכנן 'להיות מוצלח' בכל מחיר, זו הפכה לסיסמת חייו, הוא החליט נחרצות שלא להיות נחשל ונחות בשום פנים ואופן, חשוב לו להיות מקובל ונערץ בחברה ויהי מה. אך מה לעשות כאשר מן השמים גזרו אחרת: הפרנסה דוחקת, …