תורת הצדיקים - מידת הרחמים

אבל יש להיפך, שאומרים תורה מלמעלה למטה, ושם למעלה היא רחבה מאד... (ליקו"מ) ‘ללכת’ עם תורה של רבינו רביה"ק מגלה את מעלת התורה הקדושה הגבוהה של הצדיקים הגדולים מאד, שלמעלה היא גדולה ורחבה, ולמטה מתקצרת והיא רק מעט. ואח"כ מבאר שכך אצל האדם, שההתעור…

להוציא מכח אל הפועל

וזה הרוח, שהוא המתקת העשן של החרון אף, הוא בחינת משיח...  (ליקו"מ) אחד מהחידושים הנפלאים של רביה"ק ותלמידו מוהרנ"ת, שמצד אחד הם אלו שמודיעים לכל את התכלית האמתי בעולם, שאין שום דבר טוב בעולם כי אם עבודת ה' בלבד, ומצד שני, הם בעצמם היו אלו שהכירו …