לימוד הלכה - שער לכל קדושה

 לימוד הלכה - שער לכל קדושה לכל דבר שבקדושה יש שער ופתח שדרכו נכנסים אליו. כאשר בית המקדש היה קיים ועלינו לראות פני השם, היינו נכנסים בשערי הקודש, ולפני כן היינו מכינים עצמינו הכנה רבה וגדולה, להטהר מכל טומאה ולעסוק בתשובה ולא לבא ריקם. ואז היה מי ש…

חכמתה של בהמה

 אמר: שהוא חכמה ומלאכה גדולה להיות כמו בהמה. וזה בחינת "כל אשר נתן ה' חכמה בהמה", הינו שהוא חכמה לעשות עצמו כבהמה (וכמו שאמרו רז"ל (חולין ה:) על פסוק (תהלים לו ז): "אדם ובהמה תושיע ה'" - אלו בני אדם שערומים בדעת ומשימין עצמן כבהמה, וכמו שאמ…