התוכחה הראויה

העולם נראה כפי שהוא נראה, נורא ואיום, ככל המפורט במסר של אהרל'ה, אב תשע"א, ואין צורך לכפול הדברים, אפשר אף להוסיף עוד כהנה וכהנה, אין ספק בדבר, ואין מי שמנסה להכחיש את הדבר, לא צריך להיות 'אוטיסט' רח"ל בשביל לראות ולומר 'גלויים' אלו. המסק…

קונטרס "חיי הנישואין"

קונטרס "חיי הנישואין" פתיחה - הבהרת העניין הנישואין היא המצוה הראשונה בתורה, כמו שכתוב: "פרו ורבו" שבזה נכלל הציווי להינשא, בכדי לפרות ולרבות. אך עצם הנישואין – יש להם מטרה בפני עצמה, מלבד המטרה של פריה ורביה. והתורה מגדירה זאת בפסוק: "…

מותר ליסוע לאומן?

מותר ליסוע לאומן? המשפט מוכר מאד, אין מי שלא שמע עליו. מה הוא אומר? תלוי כמובן למי. יש שמשפט זה מתקבל אצלם בהתלהבות, בשמחה, בהשתוקקות ובגעגועים. ויש מי שהוא מעורר אצלו תמיהה, הסתייגות, ואפי' זלזול. ובכן, מה זה באמת? מה הרעש הזה, התעמולה הזאת, מה מקורו,…

תמוז – ז'כרו ת'ורת מ'שה

  נכנסנו לתקופה האחרונה של השנה – תקופת תמוז, הכוללת את החודשים האחרונים: תמוז, אב, אלול. ד' תקופות השנה הם כנגד ד' הדגלים, כמבואר בדברי האריז"ל, ותקופה זו-תקופת תמוז הוא כנגד דגל מחנה ראובן. ראובן מבטא את כח התיקון והתשובה, כ…