הכתרת המלך

הנה הבורא ית"ש שהוא לבדו הוא ואין בלתו, עלה ברצונו לברוא אדם, נשמה בתוך גוף השפל והגשמי, בתוך עולם נמוך עב ומגושם, ומשם יעלה נחת ותענוג גדול להש"י. ובשביל זה האציל וברא ויצר ועשה עולמות נוראים עד אין קץ ושיעור, בהשתלשלות וצמצומים רבים עד אי…

למי חסר שלום?

  הנה התנא הק' רבי שמעון בן חלפתא (עוקצין ג) ברצותו להשמיענו גודל מעלת השלום לא נח ולא שקט עד שנקט במטבע לשון שלא נמצא כמוהו בכל דברי חז"ל הק': "לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום", נמצא איפה שהורה לנו בזה, שישנה בעולם מציאה …