לך כבר, לאן שאתה רוצה.

אנחנו הולכים, אפילו רצים, השאלה בעקבות מי ומה. בדרך כלל זהו עדר נוהה, ראש בעקבות זנב, לשום מקום. היום מתנתקים מהקסם. לך-לך. כדאי לעצור בשלב כלשהו ולחשוב: מה ומי גורמים לי להימצא היכן שאני, לעשות את שאני עושה, ולהתנהג באופן זה או אחר. בסך הכל הא…

ההצלחה שלך חתומה, בערבוּת

האם יש קשר בין המעשים הקטנים והפשוטים שלנו - לייעוד הגדול עליו אנו חולמים? הצעדים הקטנים והיומיומיים שלך, הם הם הדרך להגיע לייעוד הגמור ולתכלית הנשגבה. אך לשם כך הם צריכים להיות מחוברים כל הדרך לתכלית הלזו, בשביל זה חייבים להתקשר לצדיקים. לא…

השפע קיים – רק תכין כלים

 מהו ייחודיותו של יוסף הצדיק. מה מרגש כל כך בנר קטן של חנוכה. פתרון אחד לשתי הפליאות. השפע בעצמו איננו בהכרח ברכה. גם חכמה וידע אינם בוודאי הצלחה. לפני הכל יש צורך בכלי מתאים, צינור להמשכת האור. התקשרות לצדיק ונר חנוכה – ששניהם אחד - הן הצינור באמצ…

לבלום את רוח הסערה

 מה מפחיד יותר מהתפרצות בלתי צפויה של סערה? זהו החיזיון הנורא מכל. אך לקדושה יש תשובה גם לאיום הזה – רוח חיים. נקודה מעשית: זכור נא! לכל מצב ובכל שעה יש פתרון. תמיד קיים בפיך מענה - לכל קושי, סכנה או צרה ח"ו. אם אינך מסוגל להתפלל, רק תצעק ודי…

לדעת מה אנחנו רוצים

אין בעיה להגיע לשום מקום, נשמה יהודית מסוגלת להמריא לכל הגבהים. אולם קודם כל יש לברר: לאן אתה שואף ר' יהודי? אם הינך מסופק, התקינו עבורך יום כיפורים. אם מבקשים להגיע למקום כלשהו, השאלה הבסיסית ביותר היא, מה אני רוצה. האם יעלה על הדעת להתק…

המתנה מתוקה

דברים טובים דורשים המתנה, וזה קשה. בינתיים לוהטת השמש, ואין לך לאן ללכת. האם שייך להפוך את זמן ההמתנה לתקופה נסבלת, אפילו מרוממת? המקום בו בחר האיש לשבת נראה תמוה בעליל. רחוק מן היישוב, בצד שביל עפר. למה הוא ממתין כאן? חולפות שעות. השמש קופח…

כשתחליט, לא תפחד יותר

 אין רפואה לחרדות, רק ביטחון. אך, האם יש דרך להיות בעל ביטחון גם כאשר אינני ראוי לכך? אולי טעינו בהגדרת המושג 'ביטחון'. נקודה מעשית – אפשר לחיות בביטחון גם כשעל הכתפיים דאגות. השי"ת אצלך ועימך, זו עובדא. והדאגות? הנח להם להתקיים. מדוע להתעסק בהם…

הנרות יחזירו לנו אבידות

חנוכה הוא לא רק נס. בעיקר הוא מחנך איך לפקוח עיניים ואולי בפעם הראשונה להתחיל להודות באמת. גנבו לך? עשקו אותך? הצדיקים מלמדים שאת כל האבידות היקרות ניתן להשיב באמצעות זיכרונות. להתעקש לזכור את הטוב ולשכוח את הרע. תזכרו את זה! היה לו …

לשמוע השגות מתוך הסכך

יתכן שיהיה זה במקום האחרון שהיינו מוכנים להאזין לו. בסוכות זו ההזדמנות.