אגרת תשובה לכמה קושיות

ראשית כל אני מוכרח לומר לכם, שניכר בשאלתכם חיפוש אמיתי, בלי קשר למסקנא שתקבל בדרכך החדש, הרי שעצם החיפוש הוא בוודאי נחת רוח לה', ועיקר השכר מקבלים על החיפוש. ולמה אני מדגיש חיפוש אמיתי, כי יש חיפוש ויש חיפוש, יש הרבה בדורנו שכאילו מחפשים, והדבר …

בקשות על ציון הרשב"י

שאלה: על מה בעיקר ראוי להתפלל בציון הרשב"י? תשובה: ידוע מאמר חז"ל שכולם מצטטים בל"ג בעומר "כדאי הוא ר' שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק", כי בזכותו של התנא האלוקי אפשר ושייך לצאת מכל הדחקים והלחצים. גם הרבה סגולות התפרסמו סביב המקום הקדוש הזה. אך לכאור…

התעוררות רצונות וכיסופים בספירת העומר

  שאלה:   למה מרבים כל כך, לצעוק להתחנן ולבקש, דווקא במצוות ספירת העומר, שהשי"ת יטהר אותנו בזכות מצוה זו? תשובה: האמת היא שכל מצוה מטהרת ומקדשת, אבל מיוחד הוא מצות ספירת העומר שכל מהותה היא התעוררות של כיסופים להתקרב ל…

רביז“ל לימד אותנו להרבות בתפילה על רוחניות, והלא לכאורה לכל אחד יש בחירה, אז איך שייך לבקש מה‘ שיעזור לנו בעבודת ה‘?

כאשר גילה רביז“ל את עצת ההתבודדות, שאל אותו רבי נתן שאלה זו: ”והלא האדם הוא בעל בחירה“, ולא השיב לו רביז“ל בפירוש, רק כלאחר יד, כאומר אף על פי כן. אי אפשר לבאר לך הענין בשלימות, אך אף על פי כן צריך לנהוג כך. ורבי נתן לא היה יכול לשאול יותר,…

מה יש לעשות למעשה בתקופה בה מתגברים הצרות והדינים על ישראל?

א[ בתקופת גזירת הקנטוניסטים, כשהתחיל להשמע בעולם דבר הגזירה הנוראה, היו הרבה שאמרו שלא יתכן גזירה נוראה כזו, ואין מה לדאוג, אך רביז"ל מאוד הקפיד על כך ואמר, וכי לא היו גזירות מעולם, ואם כן בוודאי צריך הרבה להתפלל ולהתחנן להשי"ת שיבטל את הגזירה )חי…

ביום הכיפורים מרבים להתוודות, והוא חלק ממצות היום, וכי לא די להתוודות פעם אחת?

  מורינו ר' נתן ז"ל התבטא פעם ואמר, שנדמה בעולם כאילו נגמר יום הכיפורים הכל נמחל, וזהו. אדרבא דייקא עתה לאחר יום הכיפורים שזכינו להיות נקיים, יכולים אנו להתחיל לעבוד את ה' בהתחדשות. כמו כן לענין עצם מצוות הוידוי, דייקא לאחר שהתוודינו פעם …

אני לומד ב"ה ספרי מוסר, מתעורר לחשיבות עבודת התשובה, אבל אני לא מרגיש עדיין את ההתקרבות לה', האם עבודת התשובה מתבטאת בלימוד ספרים בלב, שמיעת שיחות מוסר, התבוננות ביום הדין וכדומה?

תשובה למעשה הוא על ידי דיבור עם ה'   לימוד ספרים הם רק כלי הכנה בכדי שנוכל לעורר את הלב לתשובה. אך בוודאי שצריך ליישם את התשובה 'למעשה'. לא רק לרחף במחשבות של: 'היום אלול', 'צריך לעשות תשובה ולשפר את המעשים...' כי אם המושג תשובה פירושו …

ימי בין הזמנים. אני קובע עיתים לתורה, משתדל לשמור על זמני תפילה, אך בכל זאת אני יוצא קצת לטייל (כמובן מקומות כשרים), ישנם גם הרבה עיתות פנאי בהם אני משועמם בחוסר מעש, כך שאני מרגיש מתנתק מהשי"ת בבין הזמנים.

לא נדון במסגרת זו על עצם עניין 'בין הזמנים'. יש דורשים לשבח ויש דורשים לגנאי. והאמת שתלוי כל אחד לפי עניינו. יש מי שלא טוב בשבילו. ויש מי שנחוץ לו מאוד איזה פסק זמן, בכדי להתחדש בעבודת ה', ללמוד נושאים אותם לא יכל ללמוד בסדרי הישיבה, וכן להו…

אני משתדל להתחזק באמונה שהשי"ת נמצא איתי, בכל מקום ובכל מצב, איך אני יכול תוך כדי חשיבה זו להתאבל ולחשוב על הריחוק שלי ממנו?

וודאי שעיקר היהדות הוא להחיות את הלב תמיד באמונה שלימה, שהשי"ת נמצא בכל מקום, ומשגיח על כל פרט ועל כל מקרה שנעשה בעולם. וח"ו מלחשוב, כאילו השי"ת נטש אותנו בעת החורבן. על זה בדיוק אנו מתאבלים, כי אנו יודעים את האמת, בקיאים בדיבורי אמונה. אך למ…

איך זוכים לעורר את הלב בימי בין המצרים להרגיש חסרון הבית המקדש ולהתאבל עליו?

א] משום מה ישנה תפיסה בעולם, כאילו צריך להיות בדרגא גדולה בשביל להתאבל על החורבן, אך ההיפך הוא הנכון, כי המציאות היא, שכולם כבר ממילא מתאבלים, כל בני העולם, חיים באבל ובתלונות, טרוניות על החיים שלהם, צער ועגמת נפש וכו'. אלא הטעות היא שהם בוכים לעצמם, לא…