Entries by בעטלער

מותר ליסוע לאומן?

מותר ליסוע לאומן? המשפט מוכר מאד, אין מי שלא שמע עליו. מה הוא אומר? תלוי כמובן למי. יש שמשפט זה מתקבל אצלם בהתלהבות, בשמחה, בהשתוקקות ובגעגועים. ויש מי שהוא מעורר אצלו תמיהה, הסתייגות, ואפי' זלזול. ובכן, מה זה באמת? מה הרעש הזה, התעמולה הזאת, מה מקורו, מה ענינו, למה זה נצרך, והאם מדובר בנושא 'חלק', […]

תמוז – ז'כרו ת'ורת מ'שה

  נכנסנו לתקופה האחרונה של השנה – תקופת תמוז, הכוללת את החודשים האחרונים: תמוז, אב, אלול. ד' תקופות השנה הם כנגד ד' הדגלים, כמבואר בדברי האריז"ל, ותקופה זו-תקופת תמוז הוא כנגד דגל מחנה ראובן. ראובן מבטא את כח התיקון והתשובה, כי הוא עסק בתשובה כל ימיו, וכמאחז"ל "אתה פתחת בתשובה תחילה", וממילא חודשים אלו הם […]

מידה מופלאה ושמה עקשנות

הילד חוזר מבית רבו כאשר בידו פתק מעוטר. הוא נבחר להיות 'מצויין השבוע'… ההורים מתמוגגים מנחת, תולים את הפתק שעליו מתנוסס שם בנם. הם מתפארים בהישג. האח הקטן יותר מגיע כדרכו עם פתק חיוור, בו נאמר כי הוא מנסה להתאמץ… אך למרבה הצער, הציון בשולי הדף גורם להורים להסמיק. מסכן הילד, על אף כל מאמציו, […]

דמיונות…

דמיונות… בחסות החשיכה מפתח האדם חלומות כוזבים ושקריים, נדמה לו שהוא חלש וחסר כוח; וכאילו כנגדו עומדים כוחות רע שלעולם לא יוכל להם. הפחד שנוצר בעקבות הדמיון הכוזב הזה נוטל ממנו אפילו את הכוח לצעוק לה' ולהתפלל, הוא נותר חסר-אונים ומביט בייאוש על סופו המר… שעת לילה מאוחרת, כל בני הבית נמים על יצועם בשלווה, […]

הכתרת המלך

הנה הבורא ית"ש שהוא לבדו הוא ואין בלתו, עלה ברצונו לברוא אדם, נשמה בתוך גוף השפל והגשמי, בתוך עולם נמוך עב ומגושם, ומשם יעלה נחת ותענוג גדול להש"י. ובשביל זה האציל וברא ויצר ועשה עולמות נוראים עד אין קץ ושיעור, בהשתלשלות וצמצומים רבים עד אין מספר, מקום פנוי ושבירת הכלים וכו', אצילות בריאה וכו', מלאכים […]

תחילה של רפואה

'משוגע העיירה' קראו לו. מְהַלך היה עקב בצד אגודל, ומפעם לפעם מחליק את חליפתו המרופטת ומיישר את עניבתו המוכתמת בתנועה של חשיבות יתירה… בינו לבין עצמו היה מקיים 'פגישות דחופות' בהן סיכם עם 'עמיתיו' על עסקאות חובקות עולם. לא לפי כבודו היה להתייחס לבני העיירה הנחותים ביחס למעמדו הרם; את צחוקם המתגלגל היה מפרש כבוּרוּת […]

אמירת תהילים –– "אשרי שיאחז בזה"

אמירת תהילים –– "אשרי שיאחז בזה" האם לא לאכול דבר מן החי נקרא צום? התשובה היא, כן; אם אדם מונע עצמו מלאכול מאכל מסוים, זה נקרא תענית, כי הוא מראה שיש לו רצון להתקרב לה', רצון לחזור בתשובה. יש כאן אתערותא דלתתא, בשמים רואים בכך שיש לאדם רצון לחזור בתשובה – ואז הוא זוכה שמסייעים […]

חצות לילה אקום

בשיחות הר"ן (סי' ש"א) מביא מוהרנ"ת בזה"ל: "שמעתי בשמו שאמר שעיקר עבודת איש הישראלי הוא בחורף לקום בחצות הלילה, ובקיץ וכו', יזהר לעמוד בבוקר השכם כעלות השחר עכת"ד. והנה אם אמנם גבהו מחשבות קדשו של רביז"ל ממחשבותינו כגבוה שמים מארץ, אולם אעפ"כ נתן לנו רשות בענוותנותו להתבונן בדבריו הק' כפי ערכנו, ובפרט כאשר המה מיוסדים […]

להבין רמזים מהשמיים

הוא כל כך רוצה 'להצליח' בחיים, כבר בצעירותו תיכנן 'להיות מוצלח' בכל מחיר, זו הפכה לסיסמת חייו, הוא החליט נחרצות שלא להיות נחשל ונחות בשום פנים ואופן, חשוב לו להיות מקובל ונערץ בחברה ויהי מה. אך מה לעשות כאשר מן השמים גזרו אחרת: הפרנסה דוחקת, הבריאות של יקיריו רופפת, שלום הבית מעורער, החברה בה הוא […]

למי חסר שלום?

  הנה התנא הק' רבי שמעון בן חלפתא (עוקצין ג) ברצותו להשמיענו גודל מעלת השלום לא נח ולא שקט עד שנקט במטבע לשון שלא נמצא כמוהו בכל דברי חז"ל הק': "לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום", נמצא איפה שהורה לנו בזה, שישנה בעולם מציאה גדולה שמצא הקב"ה להנחילה לעם סגולתו הלא הוא […]