Entries by הרב אברהם יצחק קלצקי

ימי בין הזמנים. אני קובע עיתים לתורה, משתדל לשמור על זמני תפילה, אך בכל זאת אני יוצא קצת לטייל (כמובן מקומות כשרים), ישנם גם הרבה עיתות פנאי בהם אני משועמם בחוסר מעש, כך שאני מרגיש מתנתק מהשי"ת בבין הזמנים.

לא נדון במסגרת זו על עצם עניין 'בין הזמנים'. יש דורשים לשבח ויש דורשים לגנאי. והאמת שתלוי כל אחד לפי עניינו. יש מי שלא טוב בשבילו. ויש מי שנחוץ לו מאוד איזה פסק זמן, בכדי להתחדש בעבודת ה', ללמוד נושאים אותם לא יכל ללמוד בסדרי הישיבה, וכן להוסיף בעבודת ה' מה שאינו יכול בסדרי הישיבה, […]

אני משתדל להתחזק באמונה שהשי"ת נמצא איתי, בכל מקום ובכל מצב, איך אני יכול תוך כדי חשיבה זו להתאבל ולחשוב על הריחוק שלי ממנו?

וודאי שעיקר היהדות הוא להחיות את הלב תמיד באמונה שלימה, שהשי"ת נמצא בכל מקום, ומשגיח על כל פרט ועל כל מקרה שנעשה בעולם. וח"ו מלחשוב, כאילו השי"ת נטש אותנו בעת החורבן. על זה בדיוק אנו מתאבלים, כי אנו יודעים את האמת, בקיאים בדיבורי אמונה. אך למעשה אין לנו את הדרך והעצה איך לתפוס את האמונה […]

איך זוכים לעורר את הלב בימי בין המצרים להרגיש חסרון הבית המקדש ולהתאבל עליו?

א] משום מה ישנה תפיסה בעולם, כאילו צריך להיות בדרגא גדולה בשביל להתאבל על החורבן, אך ההיפך הוא הנכון, כי המציאות היא, שכולם כבר ממילא מתאבלים, כל בני העולם, חיים באבל ובתלונות, טרוניות על החיים שלהם, צער ועגמת נפש וכו'. אלא הטעות היא שהם בוכים לעצמם, לא יודעים שאפשר להפנות את האבילות כלפי השי"ת, להתאבל […]

שלום, רציתי לשאול, בזמנים כל כך קשים, כשלכאורה המציאות שוברת ומדכדכת את הנפש, מה הנחמה של רבי נחמן?

ביציאת מצרים אירעו כמה וכמה אירועים חשובים שהדהדו בכל תבל. היו עשרת המכות, והיה ליל שימורים. היתה יציאה ביד רמה והיו אותות ומופתים. מאוחר יותר גם התקיים מעמד נורא הוד למרגלות הר סיני. אבל קודם לכן, על שפת ים סוף, התקיים מעמד נוסף. הוא היה שונה בתכלית. ליוו אותו פחד וחרדה ואימת מוות. על שפת הים הולחנה באורח נס שירת […]

מה פשר הנהירה הגדולה לרשב"י בל"ג בעומר, עניין המדורות, והאם יש באמת עניין כל כך עצום להיטלטל עד לשם?

הנה אנו עומדים שוב בפתחו של היום הקדוש והנורא אשר ל"ג בעומר שמו, היום בו כלל ישראל מתעורר לחשוב ולהדבק בקדושת הרשב"י, מדליקים מדורות גדולות לכבודו ומזמרים שירי שבח המעוררים שמחה עצומה על כך שזכינו להתגלות של הרשב"י. ובאמת הוא דבר מפליא מאוד אשר לא מצאנו דוגמתו, איך יום הילולא של צדיק מפסיק ושובר את דיני הספירה, וממתיק את כל הדינים, וכל […]

מדוע בשביל להבעיר את הלב 'בפשטות', צריכים לחשוב ולהשתמש עם המח, לחשוב מה משמעות הדבר שעושים?

כלל זה מסר לנו רביז"ל, שאם הלב אינו מתלהב, הוא מחמת שהמח מונח בקושיות קשות על השי"ת (ליקו"מ סי' ס"ב). אמנם לא בהכרח שאדם שם לב לשאלות אלו, אבל צריך לידע בוודאות שהם קיימות. ואימתי יוכל לשים לב שיש לו שאלות, רק כאשר יתחיל לחשוב מחשבות פשוטות של אמונה. והדבר דומה לאדם שאינו שם לב שיש לו מחשבות זרות בתפילה, […]

פעמים ואני מדבר עם חברים דיבורי אמונה ויראת שמיים, אך אני מרגיש רמאות עצמית, שאני מדבר על דברים שאיני מקיים.

  א] רביז"ל סיפר משל (מובא בחיי מוהר"ן, ערך עבודת ה'), על עשיר שהלווה כסף להרבה אנשים, ואף אחד לא בא להחזיר, והנה אחד מהלווים היו לו יסורים מכך שאין לו להחזיר, והתיישב בדעתו שכדאי לפחות, לספר לעשיר ולהתנצל בפניו. אמר לו העשיר, וכי מה נחשב אצלי סכום הפעוט שהנך חייב לי, הנה תראה הסך הכולל שחייבים לי, ולא באים להשיב, […]

דווקא כשאני שומע על סודות התורה, מתעורר בי הרגשה גדולה של ריחוק מהתורה, כשאני רואה קוצר השגתי בתורה הקדושה.

יש יצר הרע גדול שתמיד אומר לאדם, אילו היית יודע עוד כמה סודות היית יכול להצליח יותר. לפני כל שבת, לפני כל תפילה, לפני כל לימוד ולפני כל דבר טוב שאנו רוצים לעשות, יש כמין הרגשה בלב אילו הייתי יודע עוד משהו… וזו טעות חמורה, כי בוודאי שצריך ללמוד ולהוסיף ידיעות, אבל לא מזה תבוא הישועה, כי כל אחד […]

למה מדליקים מדורה לכבודו של רשב"י? והאם יש בזה משהו שנוגע אלי אישית?

הרבה טעמים וסודות נאמרו בדבר, אבל בפשטות בשעת ההדלקה הוא הזמן שצריך להדליק אצלנו מחדש את האש שהרשב"י הכניס בעולם, ולא רק כמנהג בעלמא וזכר לאש הגדול שהיה בזמן גילוי האדרא. כי התורה הקדושה יש בה כח של אש, כמו שכתוב 'הלא כה דברי כאש'. וכאשר האש של התורה בוערת, אזי אור התורה מאיר, ואפשר למצוא פירושים ועצות לכל דבר […]