Entries by הרב דוד גבירצמן

נחמו – איך אפשר בכלל?

מה שנשמע השבוע בהפטרה, יהיה הדבר הכי פחות צפוי על רקע  התקופה. "נחמו נחמו עמי" ידרוש מאיתנו הנביא. ואנו נעמוד לכאורה נבוכים, מה רוצה מאיתנו איש האלוקים, 'נחמו' – דורש הוא, וכי איך? רק כעת – בתשעה באב, ישבנו לארץ לילה ויום, ביכינו את כל מה שהיה ואיננו. זעקנו 'איכה' על גלות השכינה, קשרנו קינה […]

אוצר מתנת חינם

ואתחנן – פרש"י לשון מתנת חינם. מי איננו מעוניין לקבל מתנה, בפרט כזו הנצרכת לו מאד. להשי"ת יש הלא אוצר מתנת חינם, כולנו משתוקקים ומתפללים שיחננו אותו מאוצר מופלא זה. אולם אוצר זה נעלם מאיתנו, איך נוכל לזכות לקבל ממנו. את הדרך להשגת אוצר נפלא זה, גילה רביה"ק בשבת נחמו של שנת תק"ע, ע"פ הפסוק […]