תורת הצדיקים – מידת הרחמים

אבל יש להיפך, שאומרים תורה מלמעלה למטה, ושם למעלה היא רחבה מאד… (ליקו"מ)

‘ללכת’ עם תורה של רבינו רביה"ק מגלה את מעלת התורה הקדושה הגבוהה של הצדיקים הגדולים מאד, שלמעלה היא גדולה ורחבה, ולמטה מתקצרת והיא רק מעט. ואח"כ מבאר שכך אצל האדם, שההתעוררות צריך שיהיה למטה קצר ואח"כ עולה ומתרחב כמו אצל דוד שזכה מתוך המצר לרוח הקודש. וכל הענין פלא והפלא.
ידוע שרביה"ק גילה את רצונו וכביכול ביקש מאתנו ש'נלך' עם התורות שגילה, שכל פעם יעסוק האדם במאמר מסוים, ועיקר העסק שלו אז יהיה לזכות להנאמר במאמר ההוא (שיחות הר"ן רצז), ובחיי מוהר"ן איתא יותר – שכל העבודות שלו מבוקר עד ערב יהיו עם הילוך של אותה התורה שהוא הולך בה בעת ההיא וכו'. ולכאורה הענין מופלא, ולפעמים יש קושי בלב להכנס לזה, כי הרי אין מדברים כאן בסוגיא בגמ' או סימן בשו"ע שהאדם מחליט לעצמו וקובע זמן שעוסק בזה, הרי מדובר בתורת חיים, עצות והדרכות למעשה בעבודת ה', ומכיון שכך הרי יום נמצאים בעליה ויום בירידה, פעם דרגא כזו ופעם אחרת, פעם צריך להתעסק בגשמיות, פעם ברוחניות, ועוד כיוצא בו שינויים משינויים שונים, ואיך אפשר להכנס וללכת עם מאמר אחד.. ועוד לפעמים יש בו לכאו' 'עבודות' ו'דרגות' גבוהים, ואני שקוע קצת בנושאים אחרים… ב' הנקודות שמתגלות כאן בתורה, כדלעיל, כאשר נשים לב- הם בעצם זו לפנים מזו, מתחדד יותר ויותר, בתחילה מבאר שבאמת תורת הצדיק רחבה וכו' רק למטה מתקצר. אח"כ מבאר יותר שצריך דווקא שיהיה ממקום צר.
תורות הצדיק רחבות מאד ומקיפות וכוללות כל כך הרבה דרגות וכל כך הרבה עניינים. אם דורות הראשונים שרפי מעלה, צדיקים מופלגים, ואם דורות אחרונים, מקומות חלושים ונמוכים. אם פרטים בסדר עבודת ה' מדרגא לדרגא איך ומה לתקן ולהיכן להתקדם בכל שלב וכל פרט,
ואם חיזוק וגילוי חסדי ה' והארה בכלליות שנדע מרחמי ה' וכח הצדיק ומהתקווה שלנו לכל אחד. כי רבינו הק' באמת כבש בכל תורה שביל ודרך חדש, ועשה אותו מוכן לכל הנשמות, אשר ישנו פה ואשר איננו פה. לא היתה דרגא שרביה"ק לא יעד אליה, באופן מיוחד את התורה שלו. אך כאן, בעולם הזה, בתוך הצמצום של המילים והתיבות, בכמה מילים בודדות כתוב הכל. אותם התיבות, אותו המשל, אותם העצות, הם מחזיקות וכוללות בתוכם כ"כ הרבה דרגות ומעלות, כ"כ הרבה הארות נפלאות לכל מקום, גילוי רחמי ה' וחסדיו שאין להם שיעור לכל אחד, לכל קושי ולכל דרגא. נותר לנו רק לקיים זאת- ועל זה מגלה רבינו עוד דבר עיקרי: עיקר הכניסה של האדם, עיקר שער החיים לתורות רבינו, כשיקח האדם זאת אליו ממש. דווקא באותם מקומות שהוא צריך לתקן, דווקא איפה שנראה מקומות צרים, שם נמצא השער. כי זה חסדי ה' באמת שמושיע את האדם מההתחלה, מהאפס, וממקום שאין בו שום פתח לכאורה, עד שמוציאו למרחב ישועות וחסדים שאין להם שיעור. דווקא באותו מקום שקשה בעבודת ה', לאותם דברים שבאמת צריך לתקן אותם, מגלה רבינו את השורש, את הבעיה ושרשה ואת העצות והידיעות שנצרכות לזה… ואז, כשתופסים איך התורה הזו מלמדת אותי להתקדם וללכת דייקא באותם הבעיות והמקומות הצרים- אז בעיקר גם כל הדרגות הבאות וכל ההרחבות, הם כראוי, ומוארים באור אמיתי. כך נבנה הבנין מן היסוד עד הקומה הגבוהה, כך משלימים דבר לגמרי. וכמובן מפשטות הדברים, עיקר העצה לזה הוא רק ההתבודדות והדיבורים עם השי"ת, לומר לפניו ולהשיח את ליבו- עד שדווקא החסרונות והדברים שצריך לפתור יביאו חיפוש אמיתי וקיום אמיתי, שרוח הקודש של אור הצדיק יאיר עלינו ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים.

0 תגובות

השאירו תגובה

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *