הרב יהונתן שיוביץ - בית המקדש הפרטי
הרה"ח ר' פנחס שפירא - שיחת הכנה לשבועות
הרב דוד גבירצמן - סיפור היהלום והתבואה
הרב יוסף חיים חדאד - הכל לטובה!