שיוביץ בין המצרים
הרב יהונתן שיוביץ - בית המקדש הפרטי
שפירא שבועות
הרה"ח ר' פנחס שפירא - שיחת הכנה לשבועות
12489300
הרב דוד גבירצמן - סיפור היהלום והתבואה
חדאד7
הרב יוסף חיים חדאד - הכל לטובה!