אתר בעטלער הוקם במטרה להפיץ ולגלות בעולם המטורף בר ימינו, את דיבוריו של רבי נחמן מברסלב בצורות הנגשה שונים, באופן שכל אחד ימצא כאן את מקומו ואת אשר שאלה נפשו.

בסערת הזמן של בן דורינו, מצאנו לנכון לספר לו את מאמריו ועצותיו משובבי הלב והנפש, אשר זהו התבלין היחיד שמסוגל להציל אותו מהגלים השוטפים.

האתר מנוהל ע"י צוות מיוחד האוסף שיעורים מתלמידי חכמים ודרשנים רבים ומעביר אותו הלאה לציבור הגולשים הצמא לשמוע את דבר ה'.

הנכם מוזמנים להקשיב, להאזין ולשמוע בהנאה מרובה, אף גם להירשם לרשימת התפוצה, עד שיקויים בנו הפסוק ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים.

שמעו ותחי נפשכם.