מה יש לעשות למעשה בתקופה בה מתגברים הצרות והדינים על ישראל?

א[ בתקופת גזירת הקנטוניסטים, כשהתחיל להשמע בעולם דבר הגזירה הנוראה, היו הרבה שאמרו שלא יתכן גזירה נוראה כזו, ואין מה לדאוג, אך רביז"ל מאוד הקפיד על כך ואמר, וכי לא היו גזירות מעולם, ואם כן בוודאי צריך הרבה להתפלל ולהתחנן להשי"ת שיבטל את הגזירה )חיי מוהר"ן(. והנה, בימים עברו, בכל עת שהיו נשמעים גזירות על ישראל היו עם ישראל מתאספים בבתי כנסיות ומארגנים תפילות ברוב עם ומניני תהילים וכו', שהרי באמת לא היה על מי לסמוך, וההשתדלות היחידה שהיתה, היה לזעוק להקב"ה. אך כיום יש כמין הרגשה שיש אפשרות להסתדר, ואם יש ח"ו בעיות וצרות, מחפשים מי האשם בכך, ולכאורה הוא הדבר שצריך להתחזק בו בתקופות אלו בהם מתגברים הצרות על ישראל, להחזיק חזק באמונה, לשמור מאוד את המח לבלי להכנס למחשבות של 'טבע'. ובכלל זה מובן מאוד עד כמה יש להזהר שלא לקרוא ולא לשמוע את כל הפרשנויות סביב המאורעות, כי אלו מפילים ומשכיחים את האמונה, באופן שכלל לא שמים לב שהאמונה נעלמת. ובאופן מסויים הוא גרוע יותר מכל ספרי החקירות באמונה, כי בשביל לאבד את האמונה על ידי ספרי חקירות צריך ללמוד הרבה ולהעמיק בזה מאוד, אבל כאן מספיק לשמוע חצי שעה של דיבורי פרשנויות בענין החדשות שנעשה בעולם, וכבר נופלים מאמונה ובטחון. ]ומי שרוצה בדווקא לדעת מה נעשה בעולם, יכול לשמוע על הנעשה, בצורה יבשה ללא שום פרשנויות מיותרת, כי באמת הכל הוא רק מאת השי"ת בעצמו[. וזו הסיבה שכל כך קשה אחר כך לעמוד ולהתפלל, כי קשה להאמין שהכל הוא באמת רק ממנו. ומי שפותח את העיניים קצת, ומסתכל ומתבונן היטב בכל מה שנעשה רואה איך כל מקרה שנעשה בעולם היה באופן פלאי רצוף בהשגחה פרטית, ואפילו הדברים הלא טובים נעשו באופן שרואים שאין זה מקרה כלל, למה דבר זה קרה בדיוק כאן, עם האנשים האלו ולא אחרים וכו'. וכשנזכור את האמונה שהכל ממנו ממילא ייקל הדבר לעסוק בתפילות. ב[ סיבה נוספת שיש בענין החולשה להתפלל על הצרות, הוא חולשת האמונה להאמין שכל תפילה של כל אחד, פועלת ישועות ורחמים גדולים למעלה. וזו הסיבה שאין מרבים בתהילים ותפילות להשי"ת. כי אם היה אדם יודע עד כמה כל מילה שלו משפיע למעלה, ובכל פעם שהולך ברחוב ומתפלל בלשונו איזה תפילה קטנה על ישועת ישראל, תפילתו מעוררת מאוד את השי"ת, ובזכות זה נמנעים כמה וכמה שפיכותדמים, אזי האדם היה מתפלל ומתחנן הרבה מאוד. וכמו שהשי"ת הוכיח את נח לאחר המבול למה לא התפלל על הדור שלא יהיה מבול, כי כשאמרתי לך שהולך להיות מבול, כוונתי היתה שתתפלל עליהם, ולא רק להוכיחם. ומזה מובן איך בכל פעם שאנו שומעים איזה צרה, יש לזכור שהשי"ת לא מודיע לנו זאת בחינם, אלא בשביל שנתפלל על ישראל. אלא שיש קטנות באמונה להאמין שאנו בתפילתנו פועלים כל זאת, ולכן עצה טובה לאחר כל מקרה ששומע על איזה נס, וגם ניסים שנעשו בתוך הצרה עצמה, שיחזק עצמו מאוד לחשוב שאולי נס זה נעשה בזכות תפלתו. ג[ עוד אמר רביז"ל )שיחות הר"ן ע'(: היתכן שאנו מניחין את השם יתברך שיעשה ויחשוב לגזור גזרות בעולם? כי כשאחד מישראל רוצה לדבר עם השם יתברך לפרש שיחתו לפניו יתברך, אזי השם יתברך משליך כל עניניו וכל הגזרות שרוצה לגזור חס ושלום וכל העסקים שלו שהוא יתברך עוסק בהם כביכול, והוא משליך הכל ופונה עצמו רק לזה האיש שרוצה לדבר עמו ולפרש שיחתו לפניו לבקש מאתו שיעזרהו להתקרב אליו יתברך. הרי לנו עצה טובה מאוד, שלא רק כשאנו מתפללים על ישועת ישראל אנו מעוררים רחמים על ישראל, אלא אפילו בכל פעם שמשוחחים עם השי"ת בכל דבר וענין פועלים ישועות גדולות לכלל העולם. ד[ באותו זמן שנשמעו בעולם גזירת הקנטוניסיטים, גילה רביז"ל תורה י', שם נאמר: כשיש ח"ו דינים על ישראל אזי על ידי ריקודים והמחאת כף נמתקים כל הדינים. ובאותו השנה רקד רביז"ל הרבה מאוד, ועורר את כולם לרקוד ולשמוח מאוד בהשי"ת, ואמר שעל ידי זה נדחתה הגזירה ליותר מעשרים שנה, ואכן כך היה שרק לאחר עשרים וחמש שנה יצאה גזירה זו לפועל. ואמר שאילו היו מתאמצים יותר, היה הגזירה מתבטלת לגמרי. וכך בכל פעם שאנו מעוררים השמחה בהשי"ת ורוקדים על ידי זה נמתקים כמה וכמה דינים.

1 תגובה

השאירו תגובה

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *