לעבוד את השם ית' מתוך החיים הגשמיים

ּכִי מִתְחִלָה הַיֵצֶר הָרָע מִתְלַבֵ ש עַצְמֹו בְמִצְוֹות, ומַטְעֶה אֶת ישועת האמונה הָאָדָם כְאִלּו מְסִיתֹו לַעֲשֹות מִצְוָה.. אַף עַל פִי כֵן מַלְאָך מַזִיק הּוא. ומָחִינָן לֵיּה בְאַלְוָתָא דְחָקִיק עָלֵ האֶהְיֶה וְכּו' הַיְנּו ׁשֶעִקַר הַכְנָעָתֹו ׁשֶל הַיֵצֶר הָרָע הּוא עַל יְדֵי הַתֹורָה ׁשֶהִיא כֻלָה ׁשְמֹותָיו ׁשֶל הַקָדֹוׁש בָרּוְך הּוא (לקו"מ סי' א)

אחי היקר! אני מאמין שבוודאי היו לך הרבה רגעים בחייך בהם התעוררת מאוד להתקרב לה', לברוח מכל הגשמיות, ולשנות את כל צורת החיים. ומסתמא כמה פעמים אמרת לעצמך, הלוואי והייתי יכול להיות צדיק גדול, קדוש ופרוש. אם אכן היו לך כאלו רגעים, אז תרשה לי לשאול אותך, למה באמת אחרי כאלו רצונות ברורים וחזקים, ראית שאתה לפעמים נופל מיד?! דע לך, שהיצר הרע הוא ערמומי, הוא יודע שאם הוא יופיע אליך בפרצופו האמיתי, בוודאי תגרש אותו מיד. כי מי רוצה ללכת בדרכיו הרעים, מי רוצה להמליך על עצמו את היצר הרע במקום את השי"ת. רביז"ל אומר שהיצר הרע מתלבש במצוות, הוא מראה את עצמו כצדיק שרוצה רק לקרב אותך להשי"ת, הוא בא אליך בכל מיני הרגשות ומחשבות של חלישות הדעת שעולות בליבך. הוא נתפס עליך בכל פעם שאתה מתעורר להתקרב לה', ומכניס בך תבערה גדולה שתרצה לברוח מהחיים, לא לאכול ולא לישון, לא לחזור לביתך ולא לדבר עם אנשים וכו' וכו'. וכך הוא שורף אותך בבת אחת, כי אדם חייב לדבר עם בני אדם, וחייב לאכול ולישון ולסדר צרכיו הגשמיים וכו'. וכיון שנדמה לך שרק כך עובדים את ה', על ידי שפורשים מהעולם לגמרי לגמרי, על כן אתה נופל בדעתך, ומתייאש מלהתקרב לה'. ולפעמים גם לא מנסה להתחיל… ובפרט בזמן שנפלת לדברים שהם נגד רצון ה', הוא בא אליך עם מחשבות של חלישות, בטענה שאתה רחוק מה', ובזה הוא מוציא ממך את רוח הלחימה שלא תלחם להציל מה שאתה כן יכול להציל. אם תבדוק טוב, תראה שזהו עיקר הסיבה של רוב הנפילות, שאתה חושב שצריך דווקא עבודות גדולות, נדמה לך שאי אפשר להתקרב לה' גם בעת וזמן שאתה מתעסק בדברי הרשות, בית, פרנסה, חברים וכו'. תשאל כל מי שעדיין לא התחיל, ותראה למה לא התחיל, תראה שזה רק מחמת שנדמה לו שבשביל לעבוד את ה', הוא מוכרח לפרוש מהעולם, ולשנות את כל צורת חייו. ולכן הקדמתי לך הרבה באגרות הקודמות, שהוא כלל גדול בכל דרכי החסידות, להסתכל בשכל של כל דבר. והיינו שצריך ללמוד שאפשר להתקרב לה' בכל דבר שאתה עושה, גם בדברים גשמיים לגמרי! כן, גם שם תחפש דרך להתחבר לה', ולראות איך הוא נמצא איתך. וכך תצליח לעשות באותו מקום כמה מצוות, ותאמין שאתה עושה שם ממש נחת רוח לה', על ידי קיום פשטות ההלכות השייכים לאותו הדבר שאתה עוסק בו כעת. דווקא אחרי שהתעוררת להתקרב לה' עם כל החשק והתבערה, כעת תצמצם לעצמך בראש, שרצון ה' הוא שתגלה אותו דווקא כאן למטה, כי מלאכים יש לו מספיק… הוא רוצה שתתקדש כמה שיותר, אבל בינתיים בכל מה שאתה עושה תשתדל לדעת אותו קצת – "בכל דרכיך דעהו". בכל מה שאתה עושה, תנסה לזכור שכל הבריאה היא תחת מלכות ה', יש כאן מלך. ואם אתה יכול, תנסה להמשיך לחשוב קצת יותר בפנימיות, איך אפשר לראות ולהשיג איזה דרך של קרבת ה' במקום ובמצב הזה. אחי היקר זה לא כל כך קשה, כי התורה לא ניתנה למלאכי השרת, אתה רק צריך לראות בכל מקום ובכל דבר שאתה עוסק בו, לחשוב שלא ייתכן שהמקום הזה מנותק מה', כי בוודאי ה' הוא המלך על המצב הזה, ואם כן בוודאי שיש כאן איזה שכל אלוקי שיכול לקרב אותך אליו מהמקום הזה, גם אם הוא מצב של נפילה, כי בוודאי עכשיו יש משהו שאם תתחזק פה תוכל להתקרב יותר קרוב לה'. תבין, זהו עיקר החן שיש לך למעלה יותר מכל המלאכים, כי רק לך יש כח לאכול אוכל גשמי, ולזכור את ה' בעת האוכל. רק אתה יכול ללכת לבנק ולסדר איזה גמ"ח עם אמונה בהשגחה פרטית. רק אתה יכול ללכת לישון שינה גשמית על מיטה, אבל עם קריאת שמע בכוונה, מתוך מסירת הנשמה למלכות ה'. רק כך תנצח את היצר הרע הזה שמתלבש במצוות… זה עדיין נראה לך קשה? יש לי עצה בשבילך, רוץ בשעת נסיון, ותלמד קצת תורה. תקח גמרא או ספר הלכה, תלמד מה רצון ה' למעשה בעולם, הלכה ועוד הלכה, ואז תקבל פתאום כח בנפשך, ל ה צ ט מ צ ם לעשות רצון ה' על ידי קיום פשטות ההלכות. כי כל הלכה היא כמו מקל הנותנת מכה בראשו של היצר הרע. היא משתיקה אותו, היצר אומר שאי אפשר להתקרב לה' במקום הזה, אך ההלכה זועקת איך אפשר כן לעשות כאן רצון ה'. אחר כך תלמד קצת ספרי חסידות, ספרי צדיקים, שם תגלה איזה אור שתאיר לך את דרכיך. תבין איך ה' נמצא בכל מקום, ותמיד אפשר להתחדש, ולעשות תשובה. כי כל סעיף ודיבור של צדיק, מכניס לך בראש אור של גילוי שמות הקודש של אלקותו יתברך, שהם יתנו לך את הכח לראות באור השכל את אור ה' בכל דבר שאתה עושה. כח התורה היא מסייעת. ההלכה תצמצם אותך להבין שיש מלך, וספרי הצדיקים יאירו לך את אורו. חזק ואמץ כי ה' עמך

0 תגובות

השאירו תגובה

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *