להאמין בנחת רוח החדש שעולה בכל יום למעלה

אחי היקר!

דע לך שאחד מההסתרות הגדולות ביותר על השי"ת, היא ההרגשה כאילו הבריאה היתה לפני הרבה שנים, והיא ממשיכה להתנהג כסדר יום אחרי יום אלפי שנים. נדמה כאילו הבריאה לא משתנה, ורק האנשים והדורות הם אלו אשר משתנים ומתחלפים בכל כמה שנים, אבל הבריאה כשלעצמה היא המשך אחד ארוך של פעם.

והרגשה הזו שיש לנו בלב, היא אשר מרדימה שלא נחפש בכל יום משהו פנימי יותר, ובמקום זה, אנו מחפשים בכל יום איך להתרווח יותר טוב, בתוך העולם הותיק והישן. וכל חכמת הטבע שכופרים במציאות ההשגחה של ה', מגיעה רק כתוצאה מהסתכלות שטחית זו על העולם כאילו הוא עולם ישן נושן.

ואפילו אנו שזכינו להיות נמנים בין השומרי מצוות, ואיננו כופרים ב"ה, ואם ישאלו אותנו מי ברא את העולם, בוודאי נשיב תיכף ומיד, שהשי"ת עשה את הכל, ואין טבע בכלל. אבל בפועל במציאות זרימת החיים, אנחנו שוכחים את הידיעה הזו, כי החיים מרדימים אותנו ונותנים לנו תחושה כאילו כל השנים הארוכות שלנו, בהם אנו כבר חיים עלי אדמות, הם יחידה אחת, ורצף כמות של כמה שנים שבאו זה אחר זה.

וזהו השקר הגדול של הבריאה. כי אם הבריאה היתה רצף אחד של הרבה שנים, למה השי"ת ברא את העולם באופן של ימים ולילות, שהשמש והירח מסובבים את העולם, ובכל עשרים וארבע שעות מתחיל יום חדש, ובכל שבע ימים מתחיל שבוע, מדוע שלא יהיה יום אחד ארוך, שממשיך והולך עד אין סוף?! אלא בהכרח שכל יום ויום הוא בריאה מיוחדת בפני עצמה, שיש להשי"ת רצון וכוונה מיוחדת בהיום הזה.

ועל כך אנו מברכים בכל יום 'מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית', כי השי"ת מנהיג את העולם בכל יום ויום בהנהגה מסויימת על פי ספירה פרטית, שהיא הדרך שבה הוא בוחר לגלות את האור שלו באותו היום, ורק לכן הוא בורא את היום הזה. וזה כלל גדול שאין השי"ת בורא פעמיים אותו הדבר.

הוי אומר, שכל יום ויום הוא יחידה בפני עצמה שאין לה קשר ליום הקודם. ויש בה הנהגה מיוחדת ופרטית בהשגחה מופלאה ביותר, שהשי"ת מנהיג את כל העולם ביום הזה. וכל מה שנעשה בתוך הבריאה באותו היום, הוא רק על פי אותה הנהגה וספירה.

ויש בזה סודי סודות, איך כל מה שנעשה עם כל בני העולם, וכל מה שמדברים באותו היום הכל הוא רק על פי אותה הספירה, כי יש בזה כוונה גדולה של השי"ת שתיקון העולם יהיה על ידי הנהגת ספירה זו בדווקא.

וזהו יסוד האמונה ממש, להאמין בזה, שהבריאה אינה זקנה בכלל, אלא היא חדשה ומחודשת על ידי הבורא, ואין יום אחד דומה לחברתה, ובכל יום מושפע שפע חדש.

ועיקר התיקון של כל יום ויום, הוא על ידי שאנו מקיימים את מצוות התורה בתוך מה שעובר עלינו דייקא ביום הזה. וזה עיקר הנחת רוח של השי"ת שכל יום עובר מה שעובר על כל אחד מחמת הנהגת הספירה הפרטית של אותו היום, והאדם מתחזק בתוך כל זאת לקיים מצוות ומעשים טובים. ולכן אפילו שעצם המעשה דומה למעשה המצוה של אתמול, אבל הנחת רוח והשמחה בשמים אינו כמו אתמול, מחמת שהנחת רוח הוא לפי הקושי שעובר על האדם בתוך אותו היום דייקא.

ולכן אחי היקר, כעת בימים אלו אשר לפני קבלת התורה, צוה לנו השי"ת מצוה מופלאה מאוד והוא הנקרא ספירת העומר, אשר בו אנו מצווים מאוד לספור את הימים, ולזעוק בקול גדול את ספירת היום 'היום שלשים וחמש יום וכו'. כי זהו עיקר הזעקה של ספירת העומר, לידע ולהודיע לעצמנו בתחילת היום, שכעת נברא יום חדש שמונהג בהשגחה פרטית על ידי הבורא שבחר להנהיג את היום הזה על פי ספירה מסויימת.

ורק על ידי שאנו מאמינים בידיעה זו, יכולים אנו להיות נכונים לקבל את התורה מחדש. כי עיקר קיום התורה הוא בתוך המציאות היומית שעובר על האדם. ולכן כל כך חשוב לכוון בספירה כוונה זו  שכעת מתחיל יום חדש לגמרי, ועל כך צועקים אנו שיטהר אנו השי"ת באותו יום.

חזק ואמץ

0 תגובות

השאירו תגובה

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *