ההצלחה שלך חתומה, בערבוּת

האם יש קשר בין המעשים הקטנים והפשוטים שלנו – לייעוד הגדול עליו אנו חולמים?

הצעדים הקטנים והיומיומיים שלך, הם הם הדרך להגיע לייעוד הגמור ולתכלית הנשגבה. אך לשם כך הם צריכים להיות מחוברים כל הדרך לתכלית הלזו, בשביל זה חייבים להתקשר לצדיקים.

לא כל אדם נולד ומשרה מסודרת בידו. בדרך כלל נדרשות אי אלו שנות עמל, אי אלו גישושים וניסיונות, ובעיקר הרבה סייעתא דשמיא כדי להגיע אל המשרה הנחשקת והמשכורת אשר בצידה.

ובינתיים מה? אדם מן הישוב מבין: כברת דרך לפניי עד להשגת היעד, בינתיים אתעסק במה שלפניי, אשמח במה שיש ואתקדם בעזרת השם. אין מנוס, הדרך אל היעדים הגדולים חולפת דרך משעולים צרים, ומורכבת מצעדים קטנים.

***

קיבלנו ירושה עצומה – יהדות. גובהה עד שמים, היקפיה ללא גבול, מדרגותיה לאין שיעור. בניין עצום זה איך ואימתי ייבנה? יהדות פשוטה תבנה אותו. מעשים יומיומיים, קביעות ועקביות. כך נראית הדרך אל השלמות.

היעלה על הדעת לרטון: מי מסוגל להתגבר על פרויקט שכזה. איך מצעדים כה קטנים יקום בניין ענק שכזה? בוודאי שלא. זו שטות בהתגלמותה. כל בר דעת מבין היטב, שהליכה איטית, יומיומית, היא-היא הדרך המובילה אל היעדים הגדולים באמת. על אם הדרך, תוך כדי צעדים קטנים ומדודים, פזורים אוצרות של ממש. שם מוצפנים היסודות החשובים והחיוניים באמת: שם הינך רוכש מידות טובות, סבלנות, ענווה, אהבת חסד. שם הינך מסתגל להפעיל שיקול דעת, ולנהוג בתבונה.

הדברים נכונים ומובנים בהשגת יעדים מן העולם הזה. ולא פחות מכך אף בהשגת תכלית עולם הבא. היסוד פשוט – מטרתי היא להקים מגדל ענק של מלכות שמים בעולם. אך אין היעד הנשגב נפרד מסדריי היומיומיים, הננסיים והפשוטים. אדרבה, בצעדיי הקטנים הנני עוסק ביישובו של עולם. קונה יסודות ורוכש ידיעות חשובות. כל אלו יובילו אותי אל המטרה.

הלוואה בערבות

זהו עיקרון ההלוואה והעירבון. אדם מבקש הלוואה, איך יידע המלווה שכספו ישוב אליו? הוא ידרוש בתמורה ערבות בטוחה. כך בענייננו. לפנינו תכלית עצומה. אך בהווה הננו רחוקים מהשגתה. מי מבטיח שנשלים את הפרויקט, שנגיע בסופו של דבר אל המטרה? אכן, ערבות בטוחה מאוד מגבה את חיינו – המצוות. מצווה מלשון צוותא. היהדות הפשוטה על מצוותיה והנהגותיה היומיומיות היא-היא הערבות המבטיחה ומחברת אותנו כבר מתוך ההווה וההיום – אל התכלית העתידית הנשגבה והשלימה.

ניצבים אנו במוצאי חנוכה. מה לימדונו הנרות הללו? הם זרחו במחשכי הגלות והאירו את דמותה של השלמות. הזכירו שיש תכלית ואף הורו איך נגיע עד אליה, ממש מתוך היכן שאנו עכשיו. הנרות האירו אחד-אחד. בצעדים. לאט. אך מנורה אחת איחדה אותם לכדי הארה אחת וחג אחד. כך ממש נבראת שלימות. נר ועוד נר, צעד אחר צעד. הינך לוחם עם יוונים בפעולותיך הקטנות, אך בעיקר באמונתך והכרתך שצעדיך הקטנים והיומיומיים כרוכים וקשורים תמיד עם תכלית אחת עצומה ושלימה.

נר חנוכה מופיע תמיד כרוך עם פרשיות יוסף הצדיק. זהו עניינם של הצדיקים – לקשר את שתי קצוות חיינו: התכלית הנחשקת אך הרחוקה מאוד, מחד. וההווה המתבוסס במאבקי היומיום, מאידך. לעשות מהקצוות הללו אחד מואר ומורם.

הנהגתו של יוסף תמוהה לכאורה. שוב ושוב הוא מעורר תחבולות שונות ומשונות. מדוע? יוסף, הצדיק, מבקש להודיע: שימו לב, יש בעולם ערבות – המעשים של כל אחד מכם. היהדות שלו שלך ושלהם, חייבת לשאוף לשלמות אחת – להגשים את הנשגב והנעלה ביותר. הינכם מוכרחים את הצוותא שתאחד אתכם. הינכם זקוקים בהכרח למי שיכרוך את כל הפעולות הפרטיות לכדי מקשה אחת ובניין אחד שלם. אתם חייבים להכיר בנקודת הצדיק.

קשר חיוני

מה חיוני כל כך בהתקשרות לצדיקים? שאילולא אורם, בקלות עלולים לזנוח את היעדים הגדולים לשמם הגענו לעולם. ברגע של קטנות מסוגל אדם גם למכור את יוסף עבור נעליים. לוותר על תכליתו עבור קשיים ובעיות יומיומיות. לשכוח את השלמות הנחשקת בעד קטנות חולפת. ההכרה ביוסף וההתקשרות עליו היא ערבות להשגת שלמות.

חנוכה הוא חג של אור. ההארה הזו מציגה בפנינו בבואה של תכלית. הצדיקים יורדים אלינו ומציירים לנו איך נראית שלמות, איך נראה הבניין אליו אנו שואפים. הם גם משלשלים ומורידים עד אלינו ממש עצות פשוטות, ברות השגה, לקיימן כבר היום ממש.

וייגש – ישנו זמן שכזה, ישנם סיבות שכאלה המכריחים אותך להתרומם ולעשות את הצעד. לגשת ולהודות "עבדך ערב את הנער". לפקוח עיניים ולהיווכח שאכן ערבות עצומה רובצת על כתפינו. אי אפשר לעצום עיניים ולהסתפק בקטנות. בניין גדול חייב להתנוסס כאן. תכלית עצומה ממתינה לפתחי. ובכן, מוכרח אני את יוסף, את אורם של הצדיקים שיקשור את חיי אל תכליתי.

'וייגש' מתעורר אודות לבנימין המכונה 'צדיק תחתון'. זהו הכוח הלוהט ומשתוקק להתקרב אל הצדיק, להכיר את יוסף, לקבל מהאור. ההתעוררות הזו מקיצה מתוך הקושי והדוחק. אדם נעשה לפתע מודע לקשייו, לחסרונותיו, לערבות הרובצת על כתפיו ותובעת מענה. מה עושים אפוא? וייגש. גש לצדיק קח ממנו מלא חופניים אמונה, עצות, התחזקות שתעמיד אותך על מקומך ותוביל אותך להשלמת ייעוד חייך.

 

 

0 תגובות

השאירו תגובה

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *