דרך קצרה וקצרה

 

כתוב בגמ' עירובין נ"ג ע"ב אמר ר' יהושע בן חנניא מימי לא נצחני אדם אלא וכו' ותינוק ובגמ' שואל תינוק מאי היא פעם אחת הייתי מהלך בדרך וראיתי תינוק אחד שהיה יושב על פרשת דרכים אמרתי לו בני באיזה דרך נלך לעיר אמר לי זו ארוכה וקצרה וזו קצרה וארוכה הלכתי בקצרה וארוכה כיון שהגעתי לעיר היו מוקפות פה גנות ופרדסים חזרתי לאחורי אמרתי לו בני לא כך אמרת לי זו קצרה אמר לי רבי ולא כך  אמרתי לך קצרה וארוכה פירוש הדברים הדרך הקצרה וארוכה אכן היתה קצרה מבחינת המרחק אבל לפועל היתה ארוכה כי לפני מבוא העיר היו גנות ופרדסים אשר הקשו מאוד על ההולך להמשיך בדרך זו כשאמר התינוק שאף שהדרך היא קצרה מ"מ בפועל היא ארוכה משא"כ הדרך השני היתה ארוכה וקצרה כלומר מבחינת המרחק היא אכן יותר ארוכה אבל כיון שבדרך זו מבוא העיר פנוי ליכנס בה סוף סוף דרך זו היא קצרה מאחר שבא מגיעים לעיר בלי מניעות ועיכובים וככה יש גם בדרכי עבודת השם שני אופנים בהם ניתן להגיע לידי אהבת השם וכו'.

 

א. יש דרך קצרה וארוכה היינו שהאדם מעורר את רגשי לבבו באופנים שונים לעבודת השי"ת וע"י התעוררות זו הוא מגיע לידי אהבת הבורא ולכל המעלות בעבודת השי"ת וזה דרך של רוב החסידויות והספרים הקדושים וגם ציבור הליטאי הספרדי וכו' שעל זה נאחזים בעבודת השם תופסים ברען ופלאקאר אם זה בשבת ויו"ט, או תפילה, טיש עם אדמו"ר, ניגון, וכו' אך אע"פ שהיא נראית כדרך קצרה שהרי אין נדרש בה הרבה מן האדם אלא לעורר את האהבה שבלב מ"מ סוף סוף היא דרך ארוכה כי אמנם באיזה שעה יש התעוררות גדולה אבל פעמים רבות אין להתעוררות קיום וכעבור מעט זמן מתבטל כח ההתעוררות והסיבה לכך היא שאמנם בשעת מעשה האדם הרגיש התעוררות גדולה בלב אבל כיון שהיא לא שינתה את פנימיותו ומהותו ובתוך תוכו עדיין הוא נשאר על עמדו כמקודם עם כל אותו המידות והתאוות המונעות ומעכבות אותו מלהתקרב לאלוקות באמת לכן בפועל יהיה הרבה מניעות ועיכובים בדרך שלא יניחו לו להגיע לעיר שיתהפך לבו באמת לאהבת ה' לכך נקראת דרך זו דרך קצרה וארוכה.

ב. הדרך המבוארת בספר התניא וכו' שבעל התניא בהקדמה לספר ליקוטי אמרים כותב שהדרך שלו זה ארוכה וקצרה דורשת עבודה פנימית כי כדי להפוך את רגשי הלב מתאוות עולם הזה לאהבת ה' באמת מוכרחת עבודת המוח אצל כל אחד לפי ערכו היינו לימוד והשגה בגדלות ה' ולאחר מכן התבוננות בהעמקת הדעת בעניינים שלמד והשיג עד שמהשגה שבמוח דע את אלוקי אביך ותעורר גם לבבו ברגשי אהבה לה' ועבדהו בלב שלם ונמצא שבדרך זו אין סגולות ותחבולות קלות לעורר את הלב אלא נדרשת מהאדם יגיעה רבה ועצומה כפולה ממכופלת דרך ארוכה אבל כיון שבדרך זו נשתנית מהותו ופנימיותו של האדם ועל ידה הוא זוכה בסופו של דבר להפוך רגשי לבבו לאהבת ה' באמת סוף סוף זו היא הדרך הקצרה שהרי דווקא על ידה מגיעים לתכלית המטרה בפועל ממש אשר על כן היא דרך ארוכה וקצרה וזה נקרא לא נצחני אדם שאף אחד לא נתנו לו דרך ניצוח שבסוף נוכל לנצח את המלחמה בעבודת ה' להגיע למעשי רק אותו תינוק וכו'.

 

ג. אבל יש עוד דרך שאפילו תינוק שהוא בחינת ינוקא שנתן שתי דרכים בעבודת ה' שזה פרשת דרכים שריב"ח שאל אותו תן לי דרך בעבודת ה' לא השיג זה הדרך שזה שיטת ברסלב שיטת רבינו קצרה וקצרה

הכוונה שאתה לומד ספרי ברסלב אתה מקיים את העצות של רבינו אז ישר אתה מחובר להשי"ת למשל העצה של התבודדות כמה שאתה יותר מתבודד אתה נהיה יותר מקורב להשי"ת אתה מרגיש יותר מציאות הבורא שרק הוא יכול לעזור לי ואז אתה מרגיש  לבד שאין עוד מלבדו אז ממילא אתה יודע כשהשם ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין ולית אתר פנוי מיניה וכל דבר שאתה צריך אתה מבקש ממנו אם אתה רוצה דרך בעבודת השם בתפילה בשבת וכו' אז גם על דרך עצה של התבודדות וכו' אתה מקבל ברען התלהבות הרבה יותר מהר נו כשאתה לבד תנסה להכניס לך ברען  והתלהבות וכו' למשל אפילו שתקרא הרבה סיפורים וורטים וכו' שתקבל התלהבות וכו' אבל אם הזמן זה נשכח וכל פעם אתה צריך לעורר עוד פעם ובפרט שיש היום כאלה נסיונות ברוחניות ובגשמיות והיום בדור הזה מחפשים חיים קלים גם בעבודת ה' וכו' וגם בדרך של חב"ד אפילו אדם ילמד אלפי פעמים ספרי מוחין וכו' נסיון אחת תאוה אחת יכול לשכוח מהכל וליפול וכו' ורבינו אמר שהדיבור כן יכול לשבור כל הנסיונות ולצאת מכל התאוות ולקבל כל טוב ברוחניות ובגשמיות שאפילו אם אדם ירה חץ בדיבור הוא יכול להחזיר את זה אז למה לא תנסה את דרך של ברסלב שזה קצרה וכמה שאתה יותר מקיים את העצות ולומד את הספרים אז אתה מגיע לעוד קצרה שאתה נהיה יותר מקורב להשם יתברך וגם רבינו נתן לנו עוד הרבה דברים לתפוס בעולם הזה, ולזכות בעולם הבא שזה ממש קצרה שמכל תנועה של יהודי וכל מה שאנחנו יכולים לעשות בעולם הזה עושה מזה רבינו כאלה דברים גדולים וכו' וגם נותן לנו נצחיות ששום אדמו"ר וכו' לא הבטיח נצחיות מי שיהיה מקושר אליו וגם לא יהיה מי שיבטיח ורבינו כן הבטיח, אז מה שהיה היה ותתחיל מעכשיו ותלמד את הספרים הקדושים של רבינו ותלמידיו ולקיים את העצות, ועל זה אנחנו צריכים להודות להשם, אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו.

0 תגובות

השאירו תגובה

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *