ביום הכיפורים מרבים להתוודות, והוא חלק ממצות היום, וכי לא די להתוודות פעם אחת?

 

מורינו ר' נתן ז"ל התבטא פעם ואמר, שנדמה בעולם כאילו נגמר יום הכיפורים הכל נמחל, וזהו. אדרבא דייקא עתה לאחר יום הכיפורים שזכינו להיות נקיים, יכולים אנו להתחיל לעבוד את ה' בהתחדשות. כמו כן לענין עצם מצוות הוידוי, דייקא לאחר שהתוודינו פעם ראשונה, והרי השי"ת בוודאי שמע הוידוי, ונתתקן משהו למעלה, מעתה יש לנו את הכח להתחדש ולהתוודות שוב, להתחנן אליו באמת יותר, שיקרב אותנו אליו.

כי צריך לדעת שתשובה אינה מצוה חד פעמית, שמתחרטים ומתוודים וחוזרים לשגרת החיים. תשובה היא 'דרך' חיים, שצריך תמיד לעסוק בה (לא רק בחודש אלול), להתקרב בכל פעם להשי"ת יותר ויותר עם לב אמת, לכוון יותר את הרצון שיהיה שלם עם השי"ת, נקי בלי מחשבות עצמיות. אלא שבאלול ועשרת ימי תשובה, מקבלים את הכוח להיכנס לדרך התשובה, ומעתה נכנסים לחיי תשובה למשך כל ימות השנה, לעשות תשובה על תשובה, להתוודות שוב ושוב.

 

כך גם מוליך אותנו רביז"ל בדרך עבודה זו, שעיקרה עסק תמידי בתשובה ווידויים, פעם אחר פעם. וכמסופר בסיפורי מעשיות (מעשה י"ב) שהבעל תפילה הכניס לאנשיו, שהתענוג הגדול ביותר בעולם הוא לעשות תשובה ולעסוק בתפילות ווידויים. ובאמת כך היו מכנים בעבר את חסידי ברסלב בשם 'וידויניקע'ס' מחמת שהיו מרבים בווידויים. [כמובן שצריך רק בזמן מוגבל כל יום שהוא זמן ההתבודדות, כי שאר היום צריך להיות בשמחה].

ולכן כל וידוי מתקן את הנפש, ונותנת כוחות ומסייעת בידינו להתחיל מחדש בוידוי עמוק יותר, כי זהו התענוג הגדול ביותר בעבודת ה', לעמוד לפני ה' בבושה, ולזכור הרחמנות שלו, ומתוך כך לספר לו על הריחוק.

והוא גם מענה, לאלו הלועגים לתיקונים הנוראים של רביז"ל, כאילו אנו מחפשים 'תיקונים' לפטור עצמנו מעבודת ה' בתיקון קל, ללא עבודת התשובה. ובאמת שאין ראוי להתייחס כלל לטענות אלו, כי נאמנים עלינו הבטחות רביז"ל לא שום פקפוק. אך בכל זאת, אפילו מה שנראה לעין הוא, אדרבא, דווקא המקורבים אליו המאמינים בכח התיקון הכללי, ובכח ההתקבצות בראש השנה על ציונו הק', הם נכנסים יותר ויותר לעסוק בעבודת התשובה. כי רביז"ל מכניס אותנו לדרך של חיי תשובה תמידיים יום יום, חיי חיפוש אחר כבוד ה' באמת מתוך ריבוי תפילות תהילים ווידויים. וכלשון מוהרנ"ת "בר"ה אנו נוסעים לצדיקים ואז אנו מקבלים מהם לצעוק תמיד להשי"ת יהיה איך שיהיה" (נדרים ד' ל"ב)

והיכן יש מקום בעולם שעומדים רבבות אנשים ובוכים שעות על גבי שעות רק על רוחניות…

רבי שאנשיו יושבים יום יום במשך כל ימות השנה לנגד ה' ומשיחים את לבבם לזכות לחזור בתשובה…

והיה רב מפורסם גדול שאינו משתייך לחסידי ברסלב, אשר נסע לראש השנה, ואמר שעיקר התפעלותו היה, שלא ראה כזאת מעולם שבתפילת 'אבינו מלכנו החזירנו בתשובה שלמה' זעקו הרבה יותר מאשר בתפילת 'אבינו מלכנו כתבנו בספר פרנסה וכלכלה…' ומאז נוסע הוא כל שנה.

0 תגובות

השאירו תגובה

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *