אגרת לסוכה

אחי היקר!

ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, ימי חג הסוכות הקדושים, בהם נזכה לארח בסוכתנו אורחים רמים ונשגבים אלו השבעה רועים, ועל כך רציתי לכתוב לך.

כי הנה בענין האושפיזין, בוודאי שמעת הרבה ממעשיות של צדיקים איך היו זוכים לראות אותם ולהדבק בקדושתם. ומשום מה יש כזו הרגשה כאילו כל אור האושפיזין הם ענינים של צדיקים שאין להם כל שייכות אלינו, וכי שייך שנראה בעינינו הבשריות והמגושמות את אברהם אבינו או את משה רבינו ע"ה.

אך אחי היקר, לכן כתבתי לך שורות אלו, כדי להזכירך שזה כן שייך אליך ממש. כי אם לא אזי הם לא היו באים, וגם לא היה כתוב במחזור שלך ועל דופן הסוכה את נוסח ההזמנה.

השי"ת שלח אותם אליך רק בכדי להציל אותך ממש, ולעזור לך, לבוא להתחדשות חדשה באמונה בהשי"ת. שהרי בוודאי אתה רוצה מאוד להאמין בהשי"ת ולחיות את הקרבה אליו, אלא שהיצר הרע לא מניח ומבלבל מאוד. ועל כן השי"ת שולח אליך את ה'שבעה רועים' אשר הם רועי צאן, המשגיחים ברחמנות גדולה על כל כבשה שיהיה לה מה לאכול, ודואגים לכל נשמה יהודית שתכנס לעולם האמונה.

אנו צריכים את העזרה והסיוע של הצדיקים שישלימו לנו את האמונה, ועל כן הם באים לסוכה, לא סתם בלשון המליצה, אלא הם ממש באים להאיר עלינו אור חדש.

נכון שמסתמא לא תראה אותם בגשמיות, אבל אתה יכול להתחבר לאור שלהם על ידי שתקשר את מחשבתך אליהם, כל יום ויום לאור המיוחד המתגלה ביום זה, יום א' – אברהם – חסד. יום ב' – יצחק – גבורה, יום ג' – יעקב – תפארת וכן הלאה (ליקו"ה תפילת ערבית ד').

ולכן מומלץ מאוד ללמוד בכל יום איזה דבר השייך לאותו הרועה. גם אם אינך מבין בסודותיהם וברזי הספירות השייכים לכל רועה ורועה, בכל זאת תזכיר לעצמך אפילו בפשטות את פעולת אותו הרועה המתגלה בחומש, מדרש וכדומה, או על פי מה שמתגלה בספרי הבעל שם טוב או בספרי רביז"ל על פנימיות העבודה של אברהם, יצחק וכו'. ולהאמין שכעת ממש כאשר הם נכנסים לסוכתך הם מאירים עליך את האור הזה שלמדת ועוד הרבה יותר מכך. כי כל רועה בא להאיר עליך את האור השייך לו מה שמתבאר בתורה מה היה ענינו בעולם.

ואם אפשר כדאי שתעשה מזה גם תפילה קטנה שהשי"ת יזכה אותך לקבל מהם את אותה הקדושה שלמדת על אותו רועה.

ואל תחשוב שהם ענינים רמים ונשגבים מדרגתך, ומה לך להתדבק לאבות הקדושים בו בזמן שאינך רואה אותם. שהרי בפירוש כתוב בכל ספרי הצדיקים שהם באים ממש לסוכתך. ולא רק זה אלא כל עיקר סיבת ביאתם הוא דייקא לקבץ את כל הנידחים להכניסם תחת כנפי השכינה (עיין ליקו"ה נטילת ידיים ו' – צ"ט), ואם כן בוודאי שיש לך שייכות לאושפיזין, אדרבא ככל שהנך מרגיש פחות שייך אליהם, תדע ותאמין שבדיוק בשבילך הם באו, הם רוצים לקבץ את כל שברי ליבך ושאריות המחשבה דקדושה שלך, לתוך היכל הקדושה.

זהו מתנת החג מן השמיים – דבר שלא מגיע לנו בזכות עצמנו. עלינו רק מוטל להאמין בזה, ולקבל את האורחים בכבוד ובהתדבקות המחשבה אליהם.

וכמובן שצריך לזה אמונה חזקה מאוד, כי בזמן שיושבים בסוכה, לפעמים יש טרדות ובלבולים מהמשפחה או מאורחים אחרים וכדומה, ולא די שלא רואים את האושפיזין, אין אפילו כמה דקות של שקט להתרכז ולזכור מהם.

אבל אם תהיה חזק באמונה בלי שום ספק, שבוודאי הם בא לסוכתך והם כבר בפנים, כך תוכל יותר ויותר להתחבר אליהם ולחוש את קרבתם ואת השפעתם שרוצים להשפיע עליך.

ועצה טובה, שתוכל באמת לזכות להתקרב קצת לאושפיזין, להשתדל מאוד להרבות בחסדים וצדקה בסוכות, הן לעניים והן לבני משפחתך, שכידוע הרבה יותר קשה לרחם ולהתאזר בסבלנות כלפי הקרובים. וככל שתתאמץ להכנס לעולם של חסד ונתינה, כך תזכה יותר לאורם הרב של השבעה רועים, כמובא בזוהר. וכך תהיה לך שנה של התחדשות באור האמונה והקרבה לה'.

ויהי רצון שנזכה כולנו יחד לקבל פני משיח צדקנו ולשבת בסוכתו של לויתן בהתגלות השבעה רועים יחד עם כל צדיקי עולם.

חג שמח

מידידך אוהבך המצפה להסתופף בצל השבעה רועים

0 תגובות

השאירו תגובה

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *