אגרת הכנה ליום הכיפורים

אגרת הכנה ליום הכיפורים

אחי היקר!

הנה השי"ת עשה עמנו חסד גדול כזה שנתן לנו את היום הנורא "יום הכיפורים", היום בו נצא טהורים כמלאכים. איך אפשר להעלות אל דל שפתינו את ההודאה העצומה שיש לנו לתת להשי"ת על המתנה הנפלאה הזו.

אך כידוע שהבעל דבר גדול מאוד, והוא אומן נפלא לקלקל כל דבר טוב, כי הוא המחטיא את האדם והוא המקטרג. לא רק למעלה בשמיים, אלא גם למטה בלב האדם, הוא מפיל חולשה בלב ואומר לאדם מה לך נהיית צדיק גדול, לעמוד כל היום בתפילה, לעורר את הרצונות וכיסופים אחר השי"ת, תזכור מי אתה, ובאיזה מקומות שקעת בשנה שעברה עליך.

אחי היקר, אל תתבלבל ממנו זהו כל כוחו, כי כאשר הוא רואה שהולכים לכלותו ולהשמידו, וכבר אין ביכלתו להחטיא ולהשפיע לרעה, אזי הוא בא בתכסיסים של הטלת פחד וחוסר אמונה בעצם קדושת היום.

וכיון שהוא יודע שאתה חזק בדעתך שלא לשמוע בקולו, אז הוא מצא תכסיס גדול יותר, והוא, שלא תדע שכל הרהורי היאוש והכבידות שיש בלבך בא ממנו – הסטרא אחרא וכוחות הקליפה, אלא נדמה לך שזה אתה ממש, כי מחשבות אלו יוצאים מליבך ולכן הנך נוטה כל כך להאמין לרגשות אלו.

אבל לכן אני כותב לך מכתב זה, היה חזק, דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין?! הרי התורה בעצמה מגלה לנו שיש קדושת יום הכיפורים, ומהו כוחו של תשובה, אז איך שייך להתפתות להרגשי הלב.

ראה נא איך עם ישראל קבלו על עצמם באימה ויראה את תפילת 'כל נדרי', וכולם מזדרזים להשתתף בתפילה זו, ומה כל הרעש הגדול הזה להתיר נדרים, אך דע לך שמזה תוכל לראות כוחו של יום הכיפורים, שעבר שנה ולא עמדנו בקיום התורה, הפרנו את השבועה שנשבענו בהר סיני לקיים תורת ה', ועתה מתירים לנו ומעלים אותנו למקום גבוה של כפרה (עיין בליקו"ה ברכות השחר ה' אות צ"ד).

ולכן גם מקדימים לומר שמתירים להתפלל עם כל העבריינים, כי בזה מעלים את כולם לתוך הקדושה, הן בישיבה של מעלה והן בישיבה של מטה, מעתה כולנו בפנים – מתירים לך, אז קפוץ פנימה.

 

אבל גם לאחר כל זאת הוא עדיין מתחכם להפיל אותך במחשבה, אכן שייך להתחדש ולכפר על הכל, אבל זכור נא, כמה ימי כיפורים כבר עברת בחייך, ואף על פי כן נשארת באותו מקום של לפני הכפרה, אז מה לך להתחרט ולשוב בתשובה, את מי הנך מרמה?!

לכן אספר לך מה שאחד אמר לי באומן, שבליל ראש השנה נכנס בו הרגש חזק מאוד במלכות ה', והתחיל להחזיק חזק את המחשבה בדביקות הבורא. והנה לאחר כמה שעות, הרגיש שהוא הולך ליפול מזה, וחשב באמת, וכי שנה שלימה אוכל לחיות כך בלא ליפול, וכך הלך לישון מתוך תפילה וצעקה להשי"ת שיעזור לו ויתן לו עצה איך לא ליפול מזה. והנה כאשר התעורר בבוקרו של יום ראש השנה, המחשבה הראשונה שהבזיקה במוחו היה, כאילו השי"ת אומר לו: "אני רוצה ממך שנה של הרבה התחלות!" ובזה נתיישבה דעתו מאוד.

כי זהו עיקר התשובה, לא הבטחה שלא יפול שוב, כי איך אפשר להבטיח זאת, אלא מקבל על עצמו קבלה חזקה שגם אם יפול, הוא תמיד יתחיל שוב להתחדש לזכור בהשי"ת.

ונסיים בלשון הרמ"א (סי' תר"ז): "יום הכיפורים אינו מכפר אלא השבים המאמינים בכפרתו, אבל המבעט בו ומחשב בליבו מה מועיל לי יום כיפור זה, אינו מכפר לו" – מה מבקשים ממך – רק להאמין שאכן יש רחמים גדולים המתגלים ביום זה.

 

נ.ב.

דבר נוסף ברצוני לומר לך, שגם אם תראה שלא התפללת כמו שצריך ביום הכי

לכן אחי חזק ואמץ לקבל את קדושת החג בשמחה גדולה והודאה עצומה בפה מלא להשי"ת על ההדמנות הזו, בו מתגלה הרחמים הגדולים שתוכל להתחדש מעתה, והתרכז כמה וכמה פעמים במשך היום לחשוב מחשבות של רצונות אמיתיים, שהנך רוצה באמת רק את השי"ת, ואתה חפץ להתיר את כל ההרגלים הרעים, ותקבל על עצמך שגם אם בוודאי תיפול, בכל זאת במשך השנה הקרובה תשתדל תמיד להתחיל התחלות חדשות.

זהו יום הכיפורים – לשייך את עצמך לתוך הקדושה, כי ביום הזה השי"ת אינו רוצה לשמוע למקטרגים, ולך אף אתה בדרכיו "מה הוא רחום אף אתה רחום", וסתום פיהם ומחשבותיהם הרעות של יאוש וחוסר שייכות שמחדירים הם בליבך.

פורים, זכור, שהשי"ת רחמן גדול, ואפשר גם למחרת יום הכיפורים להתחדש ולהתפלל בכוונה.

 

 

0 תגובות

השאירו תגובה

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *